Föreläsningen gavs inom ramen för Stockholms universitets föreläsningsserie i samarbete med Stadsbiblioteket, "Vetenskap för vetgiriga", den 21 november 2013 på Stadsbiblioteket Farsta.

Se föreläsningen:

 
 

Föreläsningen ligger nu på su.se/play.

Kan vi lita på opinionsundersökningar?

Vi läser ofta om opinionsundersökningar. De får ofta stor uppmärksamhet, även då de säger att inte så mycket har hänt sedan sist. Ibland har partisympatierna gått upp eller ner; ibland sägs det att de är ”statistiskt säkerställda”. Hur görs opinionsundersökningar? Vilken tilltro kan vi fästa till ”statistiskt säkerställda” resultat? 

Se en intervju med Dan Hedlin inför den öppna föreläsningen

 
 

 

 

Om föreläsaren

 
Foto: Monica Holmberg
Foto: Eva Dalin
 

Dan Hedlin är professor i statistik och har tidigare arbetat på Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån. Hans huvudområde är statistiska metoder som används när officiell statistik tas fram. Dan Hedlin är också intresserad av statistikens plats i vetenskapen och statistikens roll i samhället och har omfattande internationell erfarenhet efter att ha arbetat som statistiker i sju länder. Läs mer om Dan Hedlin.

2013 är Statistikens år och detta uppmärksammas bland annat genom öppna föreläsningar som denna.