Nightingale tog fram pajdiagrammet

Det är inte alla som vet om att Florence Nightingale ägnade en stor del av sitt liv åt statistik. Det var genom att illustrera sin noggrant förda statistik över dödsorsaker hos soldater i militärsjukhus som hon lyckades övertyga dåtidens samhälle om hygienens stora vikt när det gäller överlevnad och hälsa. Denna upptäckt har radikalt förändrat hela sjukvården och räddat livet på många. År 1859 blev hon den första kvinnliga medlemmen i ”The Royal Statistical Society” vilket visar att hennes gärningar inom statistik uppmärksammades och belönades under hennes livstid. Hon var först med att ta fram det polära diagrammet (pajdiagrammet) som på ett mer övertygande sätt än tabeller kan visa statistik även för de som inte är så insatta.

 

 
Pajdiagram
 

 

Rosling använder IKEA-lådor

Hans Rosling är även han expert på att synliggöra statistik. Han är en av grundarna till stiftelsen Gapminder som har tagit fram program för att animera och tillgängliggöra statistik om världen och folkhälsinivåer. Hans Rosling är även en uppskattad retoriker där han exempelvis i föreläsningar kan använda IKEA-lådor för att koppla ihop fattigdom, barnadödlighet och befolkningstillväxten i världen.

Statistik behöver visualiseras

Både Rosling och Nightingale har genom sina förmågor att visualisera statistik kunnat övertyga och ge människor möjlighet att få ta del av viktig kunskap som kan användas för att göra världen bättre. Statistisk kunskap behövs inom många olika områden i vårt samhälle. Men för att statistisk kunskap ska bli meningsfull för människor utanför akademin behövs statistiken även visualiseras och göras begriplig. Rosling och Nightingale är därför hjältar inom detta område.

Roslings föredrag går att se på Gapminders webbplats

Läs mer om hur Statistiska institutionen uppmärksammar "The International Year of Statistics.