Kursen ger dig kunskap om flera olika typer av experiment, så som 1-faktorförsök, randomiserade blockförsök, latinska kvadrater, faktorförsök (t.ex. 2k-försök) och variansanalys. Du får också lära dig olika tillämpningar av försöksplanering och variansanalys. I kursen lär du dig att välja lämpliga försöksplaner för olika frågeställningar och situationer och att analysera data från ett planerat försök med en lämplig analysmetod.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Frank Miller

Du hittar Franks mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Frank och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Mahmood Ul-Hassan

Vad forskar dina lärare om?

Läs om Franks och Mahmoods forskning om optimal design.