Sannolikhetsteori är grunden för förståelse och användning av statistiska metoder. Sannolikhetsteorin är en teoribyggnad som ger möjlighet att med hjälp av modeller beskriva och analysera olika företeelser iverkligheten som kännetecknas av slumpmässiga variationer.

I denna kurs får du utveckla din förståelse för sannolikhetsteorin och dess betydelse för statistisk inferens, du får en fördjupning som ger färdigheter av användning inom statistiken.

Kursen tar upp olika axiomsystem, sannolikhetsrum, flerdimensionella fördelningar, transformationer, betingade stokastiska variabler, hierarkiska modeller, karaktäristiska funktioner, olika former av konvergens och gränsvärdessatser. Kursens innehåll och uppläggning kan variera något mellan åren.

Kursen utgör grunden för fortsatta studier på avancerad nivå och för dig som vill fortsätta med forskarstudier i statistik.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Andriy Andreev

Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Oscar Oelrich
Azadeh Chizarifard