Kursen behandlar ramkonstruktion och ramfel, hur man konstruerar frågor och frågeformulär vid olika datainsamlingsmetoder (web, papper, telefon osv). Kursen behandlar hur man undviker bortfall (både totalt och partiellt bortfall) men också hur man studerar och uppskattar det kvarvarande bortfallets effekter. Andra moment som ingår är kodning, granskning, utbildning av intervjuare och kvalitetsredovisning. Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av undersökningar t.ex. samhälls- och beteendevetenskapliga undersökningar, offentlig statistik samt opinions- och marknadsundersökningar.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mer i universitetets webbkatalog

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare hösten 2014

Kursansvarig

Lars Lyberg