Avancerad nivå

Varför välja en statistikutbildning?

Sex skäl att läsa statistik:

1. Statistik är ett bra breddningsämne 2. Arbetsmarknaden för statistiker är god 3. Du kan få jobb utomlands 4. Statistiker har bra arbetsvillkor 5. Statistik påverkar oss 6. Du lär dig att genomskåda statistiken. Läs mer här!

Masterprogram i statistik, 120 hp

Läs Masterprogrammet i statistik för att få en bred och fördjupad bild av de statistiska teorier och begrepp som introduceras på grundutbildningen. Masterprogrammet startar en gång om året, på höstterminen.

Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV!

Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!

Fristående kurser på avancerad nivå

Fördjupa dina statistiska kunskaper och specialisera dig inom statistiken - läs fristående kurser i statistik på avancerad nivå!

Sök bland alla våra utbildningar i universitetets webbkatalog

Till utbildningskatalogen

Studentkontakt

Studievägledare
studievagledare@stat.su.se

Studentexpedition
Hanna Larsen och Galara Eriksson
08-16 29 95
expedition@stat.su.se