För dig som student som varit antagen till någon av dessa kurser gäller att du har rätt att få gå klart utbildningen under en avvecklingsperiod under de tre närmaste terminerna dvs. fram till och med HT2020. Efter denna period krävs att du på nytt ansöker till den kurs som ersätter den upphävda. Du kan då ansöka om tillgodoräknande av tidigare delresultat från den äldre kursversionen.

Tentamenstillfällen för de kurser som läggs ner samordnas med de tentamenstillfällena som ges för de nya kursversionerna (se schema för respektive ersättningskurs). Du har också möjlighet att göra klart andra examinationsmoment, t.ex. inlämningsuppgifter under avvecklingsperioden.

För alla kurser gäller att anmälan görs senast en vecka innan tentamensdatum i via Ladok. Om något inte skulle fungera med din tentamensanmälan, måste du mejla expedition@stat.su.se senast en vecka innan tentamensdatum. Om tentamensdatum saknas för ersättningskursen måste du kontakta studentexpeditionen. Om du vill göra klart eventuella inlämningsuppgifter som ingick i kursen ska du kontakta studentexpeditionen.

Kurser som upphör (gamla kurskoden, när den gavs och vilken kurs som ersätter den):

 • ST102G Statistisk teori I, grundnivå, 15 hp, gavs HT07 – HT12, ersatt av ST111G Statistikens grunder, grundnivå, 15 hp
 • ST110G Statistikens grunder, grundnivå, 15 hp, gavs HT07 – VT11, ersatt av ST111G Statistikens grunder, grundnivå, 15 hp
 • ST120G Regressionsanalys och undersökningsmetodik, grundnivå, 15 hp, gavs HT07 – VT11, ersatt av ST123G Regressionsanalys och undersökningsmetodik, grundnivå, 15 hp
 • STE100, Grundläggande statistik för ekonomer, grundnivå, 15 hp, gavs HT08 – VT12, ersatt av STE101 Grundläggande statistik för ekonomer, grundnivå, 15 hp
 • ST105G, Finansiell statistik, grundnivå, 7.5 hp, gavs HT08 – VT10, ersatt av ST108G Finansiell statistik, grundnivå, 7.5 hp
 • ST106G, Finansiell statistik, grundnivå, 7.5 hp, gavs HT10 – VT15, ersatt av ST108G Finansiell statistik, grundnivå, 7.5 hp
 • ST210G, Statistisk teori med tillämpningar, grundnivå, 15 hp, gavs HT08 – VT13, ersatt av ST211G Statistisk teori med tillämpningar, grundnivå, 15 hp
 • ST220G, Ekonometri, grundnivå, 15 hp, gavs HT08 – VT13, ersatt av ST223G Ekonometri, grundnivå, 15 hp
 • ST302G, Självständigt statistiskt arbete (uppsats), grundnivå, 15 hp, gavs HT07 – VT09, ersatt av ST312G Självständigt statistiskt arbete (uppsats), grundnivå, 15 hp
 • ST706A Analys av surveydata, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs VT08 – VT10, ersatt av ST726A Analys av surveydata, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST410A Bayesianska metoder, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs VT08 och HT09, ersatt av ST422A Bayesiansk statistik I, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST707A Ekonomisk statistik, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs HT08 – HT10, ersatt av ST727A Ekonomisk statistik, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST407A Planering och analys av kliniska försök, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs VT08 – VT10, ersatt av ST424A Planering och analys av kliniska försök, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST704A Statistiska databaser och register, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs VT08 – VT10, ersatt av ST724A Statistiska databaser och register, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST702A Surveymetodik, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs HT07 – HT09, ersatt av ST722A Surveymetodik, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST700A Urval och estimation, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs HT07 – HT09, ersatt av ST720A Urval och estimation, avancerad nivå, 7.5 hp
 • ST731A Multivariata metoder, avancerad nivå, 7.5 hp, gavs HT11 – HT13, ersatt av ST744A Multivariat analys, avancerad nivå, 7.5 hp

 

De två versionerna av kursen Statistik med inriktning mot samhällsplanering kommer också att upphöra:

 

 • ST130G, Statistik med inriktning mot samhällsplanering, grundnivå, 30 hp, gavs HT07 – HT13, ersatt av ST107G Statistik I, grundnivå, 30 hp
 • ST133G, Statistik med inriktning mot samhällsplanering, grundnivå, 30 hp, gavs HT14 – HT18, ersatt av ST107G Statistik I, grundnivå, 30 hp

För information om examinationstillfällen för dessa hänvisas till länk.

 

 

(Länken i länken ovan är https://www.statistics.su.se/utbildning/studieinformation/examinationstillf%C3%A4llen-statistik-med-inriktning-mot-samh%C3%A4llsplanering-1.448064)