Klicka på rubriken för att gå direkt till frågor om:

Allmänt om dina studier

När börjar min kurs?
Alla kursscheman ligger på respektive kurshemsida, som du hittar här under Utbildningsfliken.

Hur gör jag om jag har en funktionsnedsättning?
Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning.  Om du har en funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, skall du i god tid kontakta universitetets samordnare för att diskutera eventuella stödåtgärder. Kontakta gärna även vår studievägledare.

Var hittar jag kurslitteraturen?
Litteraturlistor läggs upp på respektive kurshemsida. Du kan få tag på din kurslitteratur på Akademibokhandeln på campus, på universitetsbiblioteket eller hos bokhandlare på nätet. Var dock noga med att fråga kursansvarig lärare att bokens upplaga funkar på just din kurs om du köper kurslitteraturen second hand!

Var hittar jag programvaran?

Som student på Stockholms universitet har du fri tillgång till en rad olika programvaror. Ett villkor är att du är registrerad som aktiv student.

Du kan även surfa trådlöst på Campus.

Här hittar du information om det trådlösa nätverket Eduroam och hur du laddar ner programvaran för dina statistikstudier.

Hur kommer jag in på Athena?
När du har registrerat dig på en kurs får du tillgång till kursens sajt på läroplattformen Athena, läs mer här!

Ansökan och antagning

Hur söker jag till era kurser och program?
Till våra kurser och program ansöker du via www.antagning.se. Där finns all information om hur du skapar ett konto och anmäler dig till kurser.

Några av våra kurser är endast öppna för programstudenter, som programstudent ser man kursen när man loggar in på www.antagning.se.

Jag missade att ansöka under ordinarie ansökningsperiod – kan jag fortfarande anmäla mig till en kurs?
Beroende på hur många sökande en kurs har, avgörs om vi ska öppna kursen för sen anmälan på www.antagning.se. När man gör en sen anmälan hamnar man på en reservplats efter de ordinarie reservköerna. Hur dina chanser att få läsa kursen ser ut kan vi vanligvis inte svara på förrän alla som blivit antagna och tackat ja till en kurs har fått chans att göra sin webbregistrering.

Alla som hamnat på reservplats erbjuds efter det, i tur och ordning, en plats på kursen i det fall lediga platser uppstår. Vi kallar reserver via e-post, så står du som reserv är det viktigt att du har regelbunden koll på din inkorg. Vi har inga upprop på våra kurser – du kan endast få en reservplats genom att bli kallad via e-post.

Jag är reservplacerad på en kurs – vad händer nu?
Då erbjuds du plats i det fall lediga platser uppstår. Reserver kallas via e-post, till den e-postadress du uppgivit till antagning.se. Det är därför viktigt att du har koll på din e-post, så att du inte missar att ta eventuell reservplats i anspråk. Om du inte svarar under den period som anges i e-postmeddelandet, kommer din plats att erbjudas nästa reserv som står på tur. Vi kontaktar bara de reserver som erbjuds plats.

Jag har missat att tacka ja efter första antagningsbeskedet - kan jag få plats i kursen ändå?
Är du antagen till en utbildning/kurs eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats.         

Är kursen öppen för sen anmälan kan du söka den på nytt och hamnar då i reservkön med din sena anmälan. Är kursen inte är öppen för sen anmälan kan du tyvärr inte läsa kursen den aktuella terminen, utan måste söka kursen på nytt en senare termin.

Observera att platsgarantin för programstudenter endast gäller om man tar sin plats i anspråk genom att tacka ja och göra sin webbregistrering. Platsen går till en reserv om man inte tar sin plats i anspråk.

Vad händer när jag har fått mitt antagningsbesked?
I mitten av juli (inför höstterminen) eller i mitten av december (inför vårterminen) får du ditt första antagningsbesked. Om du blivit antagen och vill studera på utbildningen måste du tacka ja före sista svarsdag som anges på antagningsbeskedet. Glömmer du att tacka ja förlorar du din plats på kursen.

I början av augusti eller i början av januari kommer ett andra antagningsbesked från antagningen. Alla som erbjudits en plats på en kurs kommer efter det att få ett e-postmeddelande från oss på institutionen, med information om registrering och kursstart. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet.

E-postmeddelandet från oss skickas till den e-postadress som du har registrerat på Antagning.se. Det är därför viktigt att du har din aktuella e-postadress registrerad där. Ibland hamnar mejlen från oss av misstag i skräppostmappen - kolla därför gärna en extra gång där. Om du inte får får något e-postmeddelande med information, kontakta Studentexpeditionen.

Jag är villkorligt antagen, vad innebär det?
Om det i ditt antagningsbesked står "VI" betyder det att du är villkorligt antagen. Det innebär oftast att du saknar behörighetsgivande poäng och att du blir antagen först när du kan visa att du är behörig till kursen eller programmet som du har sökt till. Din behörighet måste vara klar senast vid kursstart för att du skall kunna bli registrerad på kursen.

Om du blivit antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig. Då är det viktigt att du kontaktar studentexpeditionen innan registreringsperioden är slut, om du vill ha möjlighet att skaffa behörighet till kursen senast vid terminsstarten. Om du inte meddelar studentexpeditionen att du är intresserad av din plats, går platsen till en reserv.

OBS! Det är viktigt att du tänker på reglerna för villkorlig antagning när du söker kurser på antagning.se - läs mer här!

Jag har blivit struken från min kurs på antagning.se. Vad gör jag nu?
Om du har blivit struken har du inte kvar din plats. Om du misstänker att beslutet är felaktigt - hör av dig till vår studievägledare så snabbt som möjligt! Hör du av dig i tid och du i själva verket är behörig eller bör få en villkorlig antagning, kan vår studievägledare hjälpa dig med detta.

Jag vill tacka nej till min plats – hur gör jag?
Om du är antagen men ännu inte har registrerat dig kan du lägga in återbud via antagning.se. Om du har registrerat dig och vill göra ett avbrott gör du det via Ladok.

Avbrott

Jag vill göra ett avbrott. Hur går jag tillväga?
Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott/avbrott genom Ladok. För att räknas som ett tidigt avbrott krävs att avbrott har anmälts senast tre veckor efter att kursen startat, och att anmälan gjorts före kursens första examinations-/delexaminationstillfälle. Vid ett tidigt avbrott kan du söka kursen på nytt via antagning.se. Du kan inte omregistreras på kursen en senare termin.

Det har gått över tre veckor sedan kursstart och jag vill nu göra ett avbrott. Hur går jag tillväga?
Du kan själv lägga in ett avbrott genom Ladok. Du kan då inte söka kursen på nytt utan måste höra av dig till studentexpeditionen om du senare vill ta upp dina studier. Du kan då omregistreras i mån av plats.

Lathund studentgränssnittet för studenter (421 Kb)

 

Närvaro

Har min kurs obligatoriska moment?
Om din kurs har obligatoriska moment framgår det av kursbeskrivningen, som du hittar på kurshemsidan.

Vad gör jag om jag missar ett obligatoriskt undervisningstillfälle?
Kontakta din kursansvariga lärare.

Registrering

Hur gör jag för att webbregistrera mig?
Du webbregistrerar dig på Ladok, efter att du har blivit antagen på antagning.se och tackat ja till din plats på antagning.se. Du måste webbregistrera dig före ett visst datum för att inte förlora din plats! Vilka datum som gäller framgår på institutionens hemsida samt genom ett utskick via e-post till alla antagna inför varje termin.

För att kunna webbregistrera dig måste du först aktivera ditt universitetskonto.

Jag har glömt att registrera mig på kursen. Vad händer nu?
Har du inte webbregistrerat dig på kursen i tid förlorar du din plats. Är kursen öppen för sen anmälan kan du söka den på nytt och hamnar då i reservkön med din sena anmälan. Är kursen inte är öppen för sen anmälan kan du tyvärr inte läsa kursen den aktuella terminen, utan måste söka kursen på nytt en senare termin.

Observera att platsgarantin för programstudenter endast gäller om man tar sin plats i anspråk genom att tacka ja och göra sin webbregistrering.

Jag har aktiverat mitt universitetskonto men kan inte registrera mig på kursen. Vad gör jag?
Kontakta Studentexpeditionen.

Vad är ett universitetskonto och hur aktiverar jag det?
Här finns svaret och all information om detta!

Jag behöver omregistrera mig till en kurs – hur gör jag det?
För att omregistrera dig på en kurs på grund­­­nivå ska du höra av dig till vår studentexpedition. Om du ska omregistrera dig på en kurs på avancerad nivå ska du höra av dig till vår studievägledare. Du måste höra av dig innan kursen startar aktuell termin. Vi omregisterar studenter i mån av plats och ifall kursen fortfarande ges.

Tentamen

Hur anmäler jag mig till tentan?
Anmäl dig till tentan senast 8 dagar innan tentamensdatum via Ladok. Får du problem med din anmälan kontakta expedition@stat.su.se.

OBS! Har man inte anmält sig i tid får man inte skriva tentan!

Jag har glömt att anmäla mig till tentan i tid. Vad händer nu?
Om du inte har anmält dig i tid får du inte skriva den tentan. Det är alltså inte möjligt att gå direkt till salen utan att vara anmäld.

Hur många gånger får jag tentera?
För närvarande har institutionen ingen begränsning för hur många gånger man får tentera så länge kursen ges.

Hur får jag veta resultatet på min tenta?
Resultatet publiceras i Ladok.

Behöver jag var omregistrerad på kursen för att tentera?
Nej, det behöver du inte. Tentamensanmälan sker via Ladok för alla. Kontakta studentexpeditionen om du undrar över något.

Var hittar jag gamla tentor?
Gamla tentor finns ofta på kursens Athena-sida, kurshemsidan och det går också bra att kontakta studentexpeditionen för att begära ut gamla tentor.