Viktig information om studieavbrott

Du kan själva lägga in tidigt avbrott via Ladok. För att räknas som så kallat 'tidigt avbrott' krävs att avbrott har anmälts senast tre veckor efter att kursen startat, och att anmälan gjorts före kursens första examinations- eller delexaminationstillfälle.

Du kan själva lägga in avbrott via Ladok. Om du som student gör avbrott på kurs efter tre veckor från kurstart finns inga möjligheter att söka kursen igen och du kommer enbart kunna läsa kursen vid ett senare tillfälle i mån av plats.

OBS! Om du gör tidigt avbrott på ett program går inte avbrott på kurserna in automatiskt. Om du även vill göra avbrott på kurserna måste du lägga in tidigt avbrott på dem också.

OBS! Kurserna Statistikens grunder och Regressionsanalys och undersökningsmetodik har samma kurskod på dagtid och helfart som på kvällstid och halvfart. Om du vill byta studietakt på kursen så måste du göra tidigt avbrott för att kunna söka kursen igen på antagning.se

Viktig information om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll på utbildning genom att skicka eller lämna in blankett om studieuppehåll till studentexpeditionen. Om du inte vet exakt hur länge du önskar ta studieuppehåll, ange preliminära datum. Studieuppehåll beviljas för max ett år i taget.

För att ett studieavbrott ska räknas som studieuppehåll ska det ha anmälts till institutionen i förväg (Universitets- och högskolerådets författningssamling §3, §4 och §5). Om institutionen beviljar studieuppehållet så är det knutet till en bestämd tidpunkt, då du angivit i ansökan att du planerar att återuppta sina studier. Vid fortsatt frånvaro från studierna räknas det som ett studieavbrott.

Skäl till studieuppehåll är:

  • Vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.
  • Studieuppehåll kan även beviljas vid synnerliga skäl gällande sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Vid studieavbrott, det vill säga frånvaro från studierna som inte ansökts och beviljats som studieuppehåll, samt frånvaro längre än beviljat studieuppehåll, kan du endast återgå till studierna i mån av plats.

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Inför att du ska komma tillbaka till studierna behöver du höra av dig till studentexpeditionen vid Statistiska institutionen senast en månad före kursstart.

Ansökan om studieuppehåll vid Statistiska institutionen (168 Kb)