Likabehandling

Kontakt vid diskriminering och trakasserier

Här kan du läsa om vilka du kan vända dig till om du har frågor kring vad diskriminering eller trakasserier är, vilka dina rättigheter är eller något annat som rör jämlikhetsområdet.

Ordföranden i gruppen för arbetsmiljö och likabehandling vid Statistiska institutionen är, Michael Carlson.

Du kan vända dig till:

Studievägledaren, som har tystnadsplikt, e-post: studievagledare@stat.su.se

Jämlikhetssamordnaren vid Stockholms universitet, e-post: jamlikhet@su.se 

För att få stöd och råd är det bra att vända sig till Stockholms universitets studentkår.

Via Studenthälsan i Stockholm kan du få samtalsstöd och rådgivning. Studenthälsan har öppen mottagning vissa dagar i Södra huset samt i Studentpalatset vid Odenplan. För mottagnings- och telefontider se www.studenthalsanistockholm.se

Anställda kan vända sig till institutionens prefekt Michael Carlson, eller till Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet

Läs mer om Stockholms universitets Likabehandlingsarbete

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Likabehandling

Vid Statistiska institutionen finns en grupp för arbetsmiljö och likabehandling som arbetar för att institutionen ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier. Gruppen jobbar både utifrån ett student- och personalperspektiv.

Diskriminering

Här hittar du länk till universitetets jämlikhetssamordnare.

Studenters rätt i högskolan

Diskrimineringsombudsmannen har en utbildning på nätet som riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter.

Diskrimineringsgrunder

Diskrimineringsgrunderna så som de är definierade i diskrimineringslagen:

  • etnisk tillhörighet
  • funktionshinder
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • trosuppfattning
  • ålder