DiVA är ett nordiskt publiceringssytem där vetenskapliga texter från 47 olika lärosäten registreras och publiceras.

Om du vill publicera din uppsats i DiVA ska du använda den version av uppsatsen som är godkänd av examinator.

Hur publicerar man sin uppsats i DiVA?

Du hittar publiceringsverktyget på Stockholms universitetsbibliotek. Här loggar du in i registreringsformuläret med ditt universitetskonto på: https://su.diva-portal.org/dream/

Här fyller du i alla obligatoriska fält, samt:

  • Samtliga författarnamn till uppsatsen
  • Att uppsatsen är författad vid Statistiska institutionen
  • Antal numrerade sidor i uppsatsen
  • Nyckelord (på svenska och/eller engelska)
  • Abstract (på svenska och/eller engelska)
  • Din e-post (syns bara för DiVA-administratören)
  • Namn på handledare, handledares titel, organisation, e-postadress (syns bara för DiVA-administratören)
  • Namn på examinator, examinators titel, organisation, e-postadress (syns bara för DiVA-administratören)

Uppsatsen kommer inte att publiceras automatiskt, utan ärendet kommer att hamna hos vår DiVA-administratör, som ber examinator att bekräfta att du har lämnat in rätt version av uppsatsen. Därefter godkänner DiVA-adminstratör publikation av uppsatsen. Du får då ett meddelande per e-post om att uppsatsen är publicerad.

Om du har några frågor

Hör av dig till examinator vid din uppsatskurs, eller till DiVA-administratör och administrativ chef Richard Hager.