Du är välkommen att vända dig till Studenthälsan i Stockholm vid psykiska, sociala och fysiska problem. Studenthälsan erbjuder också föreläsningar och workshoppar, om ämnen som stress och studieteknik, kurser och behandling i grupp, som t ex yogaklasser.

Mer information och kontaktuppgifter till studenthälsovården