Se filmen med en presentation av Studentkårens arbete, och låt dig inspireras till engagemang!

 

 

www.sus.su.se hittar du information om studentkåren och dess verksamhet.

Om du är missnöjd med något på universitetet eller har blivit orättvist behandlad kan studentkårens studentombud ge dig råd och stöd.

Läs mer om dina rättigheter som student.

Du kan också besöka pubar, konserter, temadagar och festivaler eller varför inte vara med och arrangera dem?

Genom kårföreningar, studentråd och arbetsgrupper kan du själv engagera dig och påverka din utbildning.

Varje vår röstar du i kårvalet för att välja dem som ska styra över studentkåren nästa läsår, men du kan också kontakta kåren direkt och berätta vad du tycker att studentkåren ska jobba med.

Du kan också kontakta studiebevakaren för Samhällsvetenskapliga fakulteten, för att få råd kring hur du kan påverka dina studier.