Tentamensinformation

Tentamensinformation för Statistiska institutionen

Här kan du hitta viktig information om hur du skriver tentamen för dig som är student vid Statistiska institutionen.

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om möjligt även tillämpas vid andra examinationsformer så som hemtentamina, promemorior, laborationer och dylikt.

Publicera din uppsats i DiVA

Studenter från statistiska institutionen som har godkänt betyg på uppsatsen är välkomna att publicera sin uppsats i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.

Gamla tentor

Här hittar du gamla tentor med studentsvar vidhäftat.

Kontakt

Besöksadress
Statistiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 7 
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Öppettider
Institutionen har öppet vardagar 07:50 – 17:05 under terminerna. Vi har stängt 24 juni - 11 augusti - under den perioden behöver du boka tid med någon av våra medarbetare för att kunna komma in på institutionen.

Postadress
Statistiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fax 08 - 16 7511

När ska jag skriva tenta?