Vi hjälper dig med din forskning! Foto: Niklas Björling.

Statistiska institutionen kommer under hela 2021 att erbjuda konsultation för forskare och doktorander inom de tre fakulteterna Humaniora, Juridik och Samhällsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Forskare och doktorander som har statistiska frågor och vill utnyttja möjligheten att få konsultation, kan kontakta professor Gebrenegus Ghilagaber. Inkludera gärna en kort beskrivning av den hjälp du söker (inklusive typ av data, om det finns), för att underlätta identifiering av rätt expertis till dina frågor.