Inom samhällsvetenskapliga discipliner finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken, vilket genererar centrala forskningsfrågor.

Profilområden

Inom Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. Läs mer om våra profilområden

Profilseminarier

Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är en mötesplats för kollegor och kan ge inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Läs mer om aktuella seminarier