Inom samhällsvetenskapliga discipliner finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken, vilket genererar centrala forskningsfrågor.

För att gynna bredd såväl som spets i forskningen krävs respekt för de olika forskningsfältens särart och förutsättningar. Det gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och kvantitativ metod.

Profilområden

Inom Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. Läs mer om våra profilområden

Forskarutbildning

Är du intresserad av att doktorera och vill veta mer om vår utbildning på forskarnivå? Eller är du doktorand vid fakulteten? Läs mer här