Dekanus Astri Muren
Dekanus Astri Muren

Såhär års pågår arbetet för fullt med att ta fram och processa förslag till prefekt och ställföreträdande prefekt (motsvarande) för de institutioner vars treåriga prefektperioder går ut den sista juli i år. Detta är, tycker jag, den viktigaste biten av dekanuppdraget dvs att bidra till att rekrytera och stödja institutionernas ledare - det är ju vid institutionerna som forskningen och utbildningen sker. Mitt intryck är att prefektuppdraget är både mer omfattande och på vissa sätt tyngre än man anar om man inte själv har erfarenhet av det och det är inte alla som är beredda att ta på sig uppgiften att vara prefekt. De som gör det gör det med omtanke om och ansvar för sin institution och vi har anledning att vara nöjda och stolta på fakulteten över våra hårt arbetande prefekter och hur väl de tar hand om vår personal och vår verksamhet.

Arbetet med att sätta universitetets kvalitetssäkringssystem i sjön pågår även det för fullt. På basis av erfarenheterna från den ännu pågående pilotomgången startar till hösten den första riktiga omgången, till vilken vi just fått in institutionernas nomineringar av bedömare. Ansvaret för bedömningar och åtgärdskrav ligger på områdesnivån, men fakulteterna kommer att ansvara för kontakt med institutionerna om åtgärder samt för återrapportering till områdesnämnden.

Till slut en kort rapport från universitetsledningens USA-resa i början av månaden, en resa som kombinerade intressen och kontakter på tre platser och innefattade ett besök i Kalifornien vid Stanford University och University of California, Berkeley, ett i Washington D C med andra svenska stora universitet och amerikanska Public Universities och ett besök vid University of Illinois Urbana-Champaign, som SU tidigare haft ett strategiskt partnerskap med. Jag var med på de två senare besöken och kan rapportera att de amerikanska universiteten verkar mycket engagerade i ”lifelong learning” och AI, samt att de SU-studenter vi träffade vid U of Illinois var mycket nöjda med sina studier där.

Nu efter sportlovet går vi märkbart mot ljusare tider och vissa vårtecken märks när solen skiner – som vintergäcken utanför Gröna villan, härligt!