Organisation

Fakultetsledningen

Fakultetsledningen består av dekanus, prodekanus, vicedekanus med särskilt ansvar för grundutbildning, vicedekanus med särskilt ansvar för lärarutbildning och kanslichef. Här hittar du kontaktuppgifter till fakultetsledningen. 

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Här hittar du information om nämndens ledamöter och beredningar, samt protokoll från nämndens sammanträden.

Fakultetskansliet

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet ingår i Stockholms universitets centrala förvaltning och är underställt förvaltningschefen. Här hittar du information om kansliets arbete, samt kontaktuppgifter till fakultetskansliets personal.

Institutioner och centra

Samhällsvetenskapliga fakulteten har 15 institutioner som bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 7 forskningsinstitut. Här hittar du hemsidesadresser till dessa. 

Korta fakta

Här får du en snabb överblick av Sveriges största fakultet - antal studenter och personal.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

T-banestation "Universitetet".