Studenter 2020

14 856 HÅS (Inklusive uppdragsutbildning och studieavgiftsbelagd verksamhet)
Forskarstuderande drygt 500

Personal (årsarbetskrafter)
(kvinnor inom parentes) 2020

Professorer 168 (45)
Universitetslektorer 349 (182)
Forskare 143 (84)
Adjunkter 72 (43)
Biträdande lektorer 26 (17)
Postdoktorer 29 (17)
Administrativ personal 313 (203)

Ekonomi 2020 (Belopp i tkr)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 134 553
Externa uppdragsmedel/avgifter 46 653
Externa bidragsmedel 60 795
Summa UGA 1 242 001
 
Forskning och utbildning på forskarnivå 452 697
Externa uppdragsmedel/avgifter 40 319
Externa bidragsmedel 392 772
Summa FUF 885 788
 
Totalsumma 2 127 789