Dekanus

Yvonne Svanström

Professor, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

E-post: yvonne.svanstrom@ekohist.su.se
Telefon: 08-16 26 78

Prodekanus

Jonas Häckner

Professor, Nationalekonomiska institutionen
E-post: jonas.hackner@ne.su.se
Telefon: 08-16 30 49

Vicedekanus med särskilt ansvar för lärarutbildning

Lena Hübner

Docent, Institutionen för socialt arbete
E-post: lena.hubner@socarb.su.se
Telefon: 08-16 49 32

Vicedekanus med särskilt ansvar för grundutbildning

Magnus Nermo

Professor, Sociologiska institutionen
E-post: magnus.nermo@sociology.su.se
Telefon: 08-16 21 57

Kanslichef

Karin Hansson

Utbildningsfrågor, forskning,
organisatoriska frågor m.m.
E-post: karin.hansson@su.se
Telefon: 08-16 35 51