Dekanat

Dekan Professor Yvonne Svanström Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Prodekan Professor Jonas Häckner Nationalekonomiska institutionen
Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning Docent Lena Hübner Institutionen för socialt arbete
Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning Professor Magnus Nermo Sociologiska institutionen


Ledamöter i fakultetsnämnden

Universitetslektor Diana Berthén Specialpedagogiska institutionen
Professor Mats Börjesson Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Docent Carina Carlhed Ydhag Institutionen för pedagogik och didaktik
Professor Felipe Estrada Dörner Kriminologiska institutionen
Professor Håkan Fischer Psykologiska institutionen
Docent Maria Frostling Företagsekonomiska institutionen
Universitetslektor Ulf Jansson Kulturgeografiska institutionen
Docent Rentia Thedvall Socialantropologiska institutionen
Professor Mikael Rostila Institutionen för folkhälsovetenskap
Professor Göran Sundström Statsvetenskapliga institutionen
Professor Jelena Zdravkovic  Institutionen för data- och systemvetenskap


Suppleanter i fakultetsnämnden

Universitetslektor Michael Carlson Statistiska institutionen
Professor Markus Jäntti Institutet för social forskning
Professor Staffan Furusten SCORE
Universitetslektor Anna Seim Nationalekonomiska institutionen
Universitetslektor Emelie Shanks Institutionen för socialt arbete
Professor Jakob Svensson Institutet för internationell ekonomi

 

Studentrepresentanter

Sex ordinarie studentrepresentanter