Budgetbeslut:

2020

Beskrivande text 2020 (572 Kb)
Medelsfördelning 2020 (242 Kb)
Budgettabeller 2020 (258 Kb)

Budgetprinciper 2020 (77 Kb)

2019

Beskrivande text 2019 (682 Kb)
Medelsfördelning 2019 (833 Kb)
Kostnadsfödelning 2019 (237 Kb)
Budgetprinciper 2019 (162 Kb)

2018

Beskrivande text 2018 (209 Kb)
Medelfördelning 2018 (864 Kb)
Kostnadsfördelning 2018 (245 Kb)
Budgetprinciper 2018 (32 Kb)

2017

Beskrivande text 2017 (916 Kb)

Medelsfördelning 2017 (624 Kb)

Kostnadsfördelning 2017 (204 Kb)

Budgetprinciper 2017 (185 Kb)

2016

Beskrivande text 2016 (1075 Kb)

Medelsfördelning 2016 (598 Kb)

Kostnadsfördelning 2016 (218 Kb)

2015

Beskrivande text 2015 (1449 Kb)

Medelsfördelning 2015 (1765 Kb)

Kostnadsfördelning 2015 (556 Kb)

2014

Beskrivande text 2014 (815 Kb)

Medelsfördelning 2014 (662 Kb)

Kostnadsfördelning 2014 (179 Kb)

 

Kontakt

Controller: Gun-Britt Norberg
Telefon: 08-16 3210
E-post: gun-britt.norberg@su.se