Fakultetsnämnden är Samhällsvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är enligt högskoleförordningen ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten.

Vilka beslut som nämnden får fatta framgår av Samhällsvetenskapliga fakultetens besluts- och delegationsordning. Fakultetsnämnden har även ansvaret för vissa typer av beslut enligt bestämmelser i Högskolelagen och Högskoleförordningen som finns att läsa på Universitets- och högskolerådets hemsida och Stockholms universitets delegationsordning.

Nämndens representanter

I fakultetsnämnden sitter representanter för lärare, forskare och studenter. Ordförande i fakultetsnämnden är dekanus Yvonne Svanström, e-post: yvonne.svanstrom@ekohist.su.se