Fakultetsnämnden är Samhällsvetenskapliga fakultetens beslutande organ. Nämnden är ytterst ansvarigt för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt för den forskning som bedrivs inom fakulteten.

Nämndens representanter

I fakultetsnämnden sitter representanter för lärare, forskare och studenter. Ordförande i fakultetsnämnden är dekanus Yvonne Svanström, e-post: yvonne.svanstrom@ekohist.su.se