Här är fakultetens prefekter och föreståndare, samt deras ställföreträdare.

Kontakta en prefekt/föreståndare

För att kontakta en prefekt eller föreståndare, använd e-postadressen prefekt@institutionsnamn.su.se för respektive institution alternativt forestandare@institut.su.se för respektive institut/centra.

Institution

Prefekt

(slutdatum för mandatperiod)

Ställföreträdande prefekt

(slutdatum för mandatperiod)

Barn- och ungdomsvetenskap Mats Börjesson (230731) Anne-Li Lindgren (230731)
Data- och systemvetenskap Jelena Zdravkovic (240731) Panagiotis
Papapetrou  (240731)
Ekonomisk historia Magnus Petersson (230731) Klara Arnberg
(230731)
Folkhälsovetenskap Mikael Rostila (230731) Jenny Cisneros Örnberg (230731)
Företagsekonomi Fredrik Nordin
(220801-250731)
Karin Berglund (220801-250731)
Kriminologi Felipe Estrada (220731) Anders Nilsson (220731)
Kulturgeografi Ulf Jansson (210731)
Marianne Abramsson (210801-240731)
Bo Malmberg (240731)
Nationalekonomi Sten Nyberg (240731) Anna Seim (240731)
Pedagogik och didaktik Carina Carlhed Ydhag (230731) Helena Rehn (230731)
Psykologi

Håkan Fischer (210731)

Fredrik Jönsson (210801-240731)

Torun Lindholm (240731)
Socialantropologi Johan Lindquist (230731) Renita Thedvall  (230731)
Socialt arbete Stefan Wiklund (230731)

Charlotta Magnusson (231231)

Sociologi Michael Gähler (230731) Anna Lund (230731)
Specialpedagogik Diana Berthén (220731) Helena Hemmingsson (220731)
Statistik Michael Carlson (230731) Mattias Villani (230731)
Statsvetenskap Göran Sundström (230731)

Eva Erman (230731)

Institut/centra Föreståndare Stf
CBK Malena Jansson (221231)  
CeMoF Per Krusell (231231) Anna Seim (231231)
CeUL Klara Bolander Laksov  
eGovlab Vasilis Koulolias (221231) Aron Larsson (221231)
Hans Blix centrum Aryo Makko (230228)  
IIES Jakob Svensson (20231231) John Hassler (20231231)
SCORE Staffan Furusten (240228) Renita Thedvall (210228)
SOFI

Markus Jäntti (231231)

Emma von Essen (231231)
Stressforskningsinstitutet  Göran Kecklund (220731) Hugo Westerlund (220731)