Institutioner/Institut

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Företagsekonomiska institutionen
Institute for International Economic Studies
Institutet for social forskning 

Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för socialt arbete
Kriminologiska institutionen
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen

Psykologiska institutionen

Socialantropologiska institutionen
Sociologiska institutionen
Specialpedagogiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen


Centra inom institutioner

Centrum för barnkulturforskning (CBK)
Centrum för globala Asienstudier
Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF)
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)
eGovlab
Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia
Institutet för Turkietstudier
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Stressforskningsinstitutet