Övriga ärenden

Övriga ärenden

Anställning och affiliering av professorer

Här finner du information om processen för

  • anställning av gästprofessorer och adjungerande professorer
  • affiliering av professorer

Anställning av tillsvidareanställda adjunkter

Här finner du information om processen för anställning av tillsvidareanställda adjunkter.