Vi kan skräddarsy utbildningar genom exempelvis uppdragsutbildning. Det finns även möjlighet att besöka oss med skolklasser samt att inleda samarbeten med våra studenter.

Skolbesök vid universitetet

Under läsåret ges flera chanser för gymnasieelever att komma till universitetet. En möjlighet är att direkt kontakta våra institutioner som ibland tar emot klasser, och kanske låter er sitta med på en föreläsning.

Forskardagarna
Varje höst anordnar universitetet Forskardagarna – ett evenemang öppet för allmänheten genom korta populärvetenskapliga föreläsningar inom vitt skilda områden. Läs mer om Forskardagarna

Uppdragsutbildning

Dagens samhälle och arbetsliv ställer krav på livslångt lärande. Samhällsvetenskapliga fakulteten kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Vi kan ta fram kortare eller längre kurser som ger högskolepoäng alternativt intyg. Vi kan också sätta ihop enstaka föreläsningar, seminarieserier eller hjälpa med handledning enligt önskemål.

Våra utbildningar vilar på vetenskaplig grund. Kontakta våra institutioner för mer information