Utbildning

Utbildning

Gemensamt för våra utbildningar är att samhället och människan står i fokus. Forsknings- och näringslivsanknytningen är stark i huvudstadsregionen. Som student möter du lärare som forskar i sina undervisningsämnen och har bred arbetsmarknadskunskap. Många av våra utbildningar är bland de med högst söktryck i landet.

Program och fristående kurser

Samhällsvetenskaplig utbildning på grund- och avancerad nivå ges både inom program och som fristående kurser. Det breda utbudet gör det möjligt att kombinera olika ämnen för att skräddarsy din examen. På så vis kan utbildningen anpassas både efter intressen och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Särskild information om vårterminen 2023

Planering för nuvarande och kommande termin görs av respektive institution och publiceras på institutionens webbsida. Se länkar till institutionernas webbplatser

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Sofia Mattsson, tfn. 08-16 20 48
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Persson, tfn. 08-16 44 89

Sök utbildning