Utbildning

Utbildning

Gemensamt för våra utbildningar är att samhället och människan står i fokus. Många av våra utbildningar är bland de med högst söktryck i landet.

Program och fristående kurser

Samhällsvetenskaplig utbildning på grund- och avancerad nivå ges både inom program och som fristående kurser.

Sök program och kurser i utbildningskatalogen

Utbildning på forskarnivå

Läs mer om forskarutbildning vid Stockholms universitet

Kontakt

Utbildningsgruppen
utbildning@samfak.su.se

Utbildningsledare
Anna Nyberg, tfn. 08-16 24 91
Kristina Nilsson Björkenstam,
tfn. 08-16 39 28

Handläggare
Anders Nilsson, tfn. 08-16 44 78
Sandra Strandberg, tfn. 08-16 26 09