Forskning

Forskning

En livaktig forskning bedrivs på en rad tematiskt orienterade forskningsinstitut som spänner över flera vetenskapsgrenar t.ex. i studier av migration, drogproblem, ålder och hälsa och jämlikhet. Vid fakulteten finns även två linnécentra, Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på integrationsfrågor, samt SPaDE - Social Policy and Family Dynamics in Europe.

Kontakt

Kanslichef
Felicia Markus
felicia.markus@su.se
Tfn. 08 - 16 35 51

Utbildning på forskarnivå