Nyheter

Nyheter

 • Vill du utveckla nya lärmiljöer inom naturvetenskap och teknik? 2023-12-07 Världens och forskningens behov förändras i takt med att frågor om hållbar utveckling blir mer akuta — men utvecklas din undervisning? Var med i ett nydanande pedagogiskt utvecklingsprojekt där du upptäcker och prövar nya sätt att undervisa i denna period som kallas antropocen.
 • CeUL-webben får ett lyft! 2023-11-27 Ny webbdesign ska göra det lättare att hitta nyheter och information. Lansering av ny webb är planerad till vecka 50.
 • SU:s Lärarkonferens 2024 — meningsfullt lärande i tiden 2023-11-19 Konferensen om undervisning och lärande 2024 lyfter effektiva, kreativa och olika samarbetsinriktade metoder för ökat lärande i högre utbildning.
 • Var med och bidra till SU:s Lärarkonferens2024 2023-11-13 Har du utvecklat och provat nya undervisnings- och examinationsformer, reviderat kurs- och utbildningsplaner eller drivit kollegiala utvecklingsprojekt? Vad gör du annorlunda? Vilka är dina bästa metoder? Vilka erfarenheter kan du dela med dina kollegor? Det vill vi gärna höra om!
 • Lunchseminarium för språklärare: Språkutmaningar och svåra språk 2023-11-06 Är vissa språk svårare att lära sig? Det beror så klart på studenternas förkunskaper och tillgång till resurser. Trots att vissa språk kan anses vara lättare för svenska studenter, så finns det utmaningar med alla språk. Ett lunchseminarium där vi diskuterar stötestenar och delar effektiva undervisningsstrategier.
 • Webinar: När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer? 2023-09-11 Ny seminarieserie om högskolan och AI. Först ut är seminariet med ny inspiration kring vilka examinationsformer som är möjliga, och hur AI kan spela en roll i dessa — både som hot och möjlighet. (Varning för akronym-trängsel) Arrangörer: SUHF, ITHU och UHR.
 • Samtal@SU: Att navigera i gränslandet mellan kemi och matematik 2023-09-05 Hur kan vi förstå hur studenter försöker integrera kemisk och matematisk kunskap, genom att använda oss av reheslleparch inom matematik-, fysik- och kemiutbildning? Genom att studera hur de löser problem inom kemisk kinetik har vi utvecklat ett ramverk för att förstå hur studenter navigerar mellan kemi och matematik, vilket också kan tillämpas på andra vetenskapliga discipliner. Vilka konsekvenser har dessa insikter för undervisningen och hur kan vi stödja våra studenter?
 • Zoom-tema-café: Tio år efter rosa rapporten — om högskolepedagogisk meritering 2023-08-28 För tio år sedan uppmanade Sveriges förenade studentkårer (SFS) Sveriges regering och svenska lärosäten att verka för att högskolepedagogisk skicklighet ska belönas i samma utsträckning som vetenskaplig skicklighet. Vad var syftet med uppmaningen, vad har hänt under dessa tio år och vad vill SFS idag? UHR bjuder in till panelsamtal.
 • Nya kortkurser för lärare i höst 2023-08-18 Nya högskolepedagogiska kortkurser fokuserar aktuella ämnen som; akademisk litteracitet, inkluderande undervisning, digitala kompetenser för undervisning samt pedagogisk relationskompetens. Kurserna hjälper lärare att utveckla bättre undervisning som stödjer studenternas lärprocesser på ett smartare sätt.
 • Stockholm trio: Utbildning och lärande i en föränderlig värld 2023-08-17 KI bjuder in SU:s universitetslärare till Lärardag där fokus är hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar. Inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor.
 • Temacaféer om meritering 2023-08-16 Universitets- och högskolerådet (UHR) bjuder in till ett antal nationella temacaféer för samtal om meritering. Caféerna hålls online med start den 7 september.
 • Utlysning pedagogiska ambassadörer. Illustration: Pixabay Behöver ni utveckla undervisningen vid din institution? 2023-06-19 Finns det frågor kring den pedagogiska verksamheten som ni återkommer till i lärarmöten och diskussioner? Då är det dags att undersöka dessa. Ansök om position som pedagogisk ambassadör 2024 — starta ett pedagogiskt utvecklingsprojekt.
 • Workshop: Bättre ledarskap genom drama 2023-06-09 Hur kan jag känna mig trygg i mitt pedagogiska ledarskap? Hur kan jag förmedla tillit till mina kollegor? Under ledning av erfaren dramapedagog utvecklar du pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Upptäck hur du står stadigare i din roll som pedagogisk ledare!
 • How to teach in an active learning classroom. Foto Una Cunningham Guide visar hur du undervisar i en ALC-lärosal 2023-05-23 Hur undervisar man med ett teknikförstärkt aktivt lärande? Jo, det kan man göra i en av universitetets nya ALC-lärosalar som finns på campus Frescati och campus Albano.
 • Examinationsformer. Foto: STOKKETE, Mostphotos Alternativa examinationsformer till hemtentan 2023-04-28 Funderar du över alternativa examinationsformer till hemtentan? Eller vill du helt enkelt göra examinationen mer till ett lärtillfälle för dina studenter? Ta då en titt på dessa förslag och exempel från SU:s team av examinationsexperter.
 • Examinationspodden. Bild: Luleå tekniska unverisitet Lyssna på Examinationspodden 2023-04-25 En podd för universitetslärare och andra intresserade om examinationsformer i högre utbildning. Fördjupande samtal om aktuella ämnen och frågor om fördelar och risker med olika examinationsformer.
 • Jämställdhetsintegrering i högre utbildning Online-kollegium: Jämställdhetsintegrering i högre utbildning 2023-04-13 Om kvinnor eller män är i minoritet på en utbildning eller att andra grupper inte finns representerade i utbildningen? Är det viktigt för studenter att reflektera över kön, genus, jämställdhet och lika villkor inom ramen för sin utbildning? Vilka pedagogiska strategier finns att tillgå? Det och mer när Örebro universitet bjuder kollegor vid SU till online-evenemanget "Lika villkors- och jämställdhetskollegium".
 • Cecilia Lundholm. Foto: Niklas Björling Lunchseminarium: Begreppsbildning och undervisning 2023-04-11 Undervisar du i ämnen som berör samhällets utmaningar som till exempel klimatförändringar, migration och ekonomi? Cecilia Lundholms forskning ger dig större förståelse för de utmaningar studenter upplever ifråga om begreppsbildning inom dessa fält. Hon lyfter också emotioners roll — exempelvis hopp — för att kunskap ska omsättas i miljövänliga handlingar.
 • Eva Svärdemo-Åberg. Foto: IPD Hur blir AI en resurs i undervisning och lärande? 2023-04-05 Öppna Chattbotar på allas läppar och dessutom som oro i många universitetslärares tankar. Har den initiala ängsligheten lagt sig? Hög tid då att fylla på med det högskolepedagogiska perspektivet.
 • AI och framtidens undervisning. Foto: Mostphotos Temadag: AI och framtidens undervisning 2023-03-31 Kan vi skapa nya och kreativa undervisningsaktiviteter med OpenAI:s ChatGPT? Hur kan vi förhålla oss till ny AI-teknologi i relation till examination? Hur vänder vi farhågor och problem kring digitalisering till att istället hitta nya vägar mot ett bättre lärande för våra studenter?
 • Student i bibliotek. Foto: Mostphotos Temadag: Om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning 2023-03-01 Vad kännetecknar en forskarutbildning av hög kvalitet? Hur kan vi förbättra forskarutbildningen så att doktoranders utveckling främjas? Vad kan vi lära oss av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av forskarutbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv? Evenemanget hålls på engelska.
 • Pedagogiska_ambassadörer_2023. Foto: af Varför vill lärare vid SU utveckla digitala läromedel, motverka plagering och förstå samverkan? 2023-02-17 Flera lärare funderade på utmaningar i samband med sin undervisning och studenternas lärande, och sökte medel för att starta pedagogiska utvecklingsprojekt vid sina institutioner. De blev årets pedagogiska ambassadörer.
 • Studenter i ALC-sal. Foto: Stefan Karlsson IKT-pedagogiska coachen hjälper SU:s lärare 2023-02-14 Universitetslärare kan individuellt eller i grupp boka universitetets nya IKT-pedagogiska coachfunktion för att få hjälp med konsultation, planering och uppföljning av frågor relaterade till digitala aspekter av lärares arbete.
 • Akademisk integritet. Foto: SU Här är självstudiekursen i Athena som ska få bukt med ofrivillig plagiering 2023-02-03 Du som lärare kan enkelt med hjälp av en digital kursmodul i Athena stötta dina studenter till akademisk litteracitet och samtidigt synliggöra begreppet akademisk integritet.
 • Utlysning pedagogiska ambassadörer. Illustration: Pixabay Utlysning: Sök medel för Samverkans-Inlärningsverksamhet! 2023-02-03 Fler institutioner kan nu söka medel för att ingå i SU:s pågående Samverkans-Inlärningsprojekt (SILA). Institutionen får hjälp komma igång arbeta med den pedagogiska metoden SI-PASS där studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och samtidigt skapar ett kontaktnät av studiekamrater.
 • Online workshop: Tretton utmaningar vid distansutbildning 2023-01-27 Hur tydliggör man vilka utmaningar ditt lärosäte har vid utvecklingen av distansutbildning, och hur kan man adressera utmaningarna? Svaren på dessa frågor har tagits fram inom Blekinge Tekniska Högskolas distansprojekt.
 • Veronica Flodin och Jessica Slove Davidson. Foto: CeUL/SU Ny kurs ska ge bättre biologilärare 2023-01-12 Nu finns en skräddarsydd högskolepedagogisk kurs för doktorander som undervisar i biologi. Kursen ska göra oerfarna lärare tryggare i sin undervisning och hjälpa dem skapa "aha-upplevelser" bland studenterna.
 • Studetnter. Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Foto: Jens Olof Lasthein Temadag: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer 2022-11-24 Hur tar vi vara på de resurser som investeras i lärande i högre utbildning? Hur banar pedagogiska ambassadörer väg för hållbart lärande? Föreläsning och goda exempel från årets olika utvecklingsprojekt — som att se studenter som resurs för pedagogisk utveckling och hur ska vi undervisa för en hållbar framtid?
 • Vi pratar "Självständigt arbete redan från början" 2022-11-15 Hur ser du på ”självständighet” i självständigt arbete? På vilka sätt förbereds studenter att skriva självständigt arbete? Kom samtala med oss om ny modell som hjälper våra studenter i mål med sin utbildning.
 • Foto: Pixabay Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2022-10-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Du deltar i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • Student vid dator. Inspera - självstudiekurs. Foto: Mostphoto Få koll på nya examinationssystemet Inspera 2022-09-19 Obligatorisk självstudiekurs för universitetslärare, administratörer och tentamensvärdar som kommer att använda universitetets nya digitala examinationssystem Inspera.
 • Utbildningskongress 2022: Continuous learning — Person, Practitioner, Workplace 2022-08-26 Om undervisning och lärande i högre utbildning. Karolinska Institutet bjuder in SU:s lärare till högskolepedagogisk utbildningskongress 28—29 september 2022. Välkommen att lyssna till huvudtalare, inspireras av kollegor och dela erfarenheter under kreativa workshoppar.
 • Erika Höghede Vässa din presentationsteknik — webbaserat självstudiematerial 2022-06-01 Kroppsspråk — vad säger vi till varandra, utan att ha sagt ett ord? Det och mer i webbaserat självstudiematerial om konsten att tala inför grupp. Strategier som gör dig trygg i talarsituationen och hjälper dig bli ditt "bästa jag" när du föreläser.
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 18 aug kl 10—11
 • Annelie Gunnerstad. Foto: CeUL Ny handbok för att motverka plagiering 2022-05-13 Hur kan du tänka om du misstänker fall av plagiering? Hur tolkar du digitala textjämförelseverktyg som finns för att upptäcka plagiat? Hur hjälper du studenter till bättre studieteknik? I en nyskriven handbok får SU:s lärare stöd och vägledning för att motverka plagiering.
 • Utlysning pedagogiska ambassadörer. Illustration: Pixabay Utlysning av positioner som pedagogisk ambassadör 2022-04-22 Ansök om position som pedagogisk ambassadör år 2023. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Du stödjer också kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein Bli handledare i Samverkans-Inlärning 2022-04-22 Tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära allt om en pedagogisk metod som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell handledarutbildning om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar universitetet i vår.
 • Virtuellt lunchsamtal: Vikten av återkoppling och möjligheter för "automatisk" återkoppling 2022-04-20 Vi samtalar om pedagogiska för- och nackdelar av återkoppling, samt möjliga implementeringar i Athena och Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Case/scenariobaserad examination 2022-04-20 Vi samtalar om case och scenariobaserad examination. CeUL:s Digitala examinations-team (DET) presenterar några inspirerande exempel på case och scenariobaserad examination och bjuder in till diskussion om möjliga risker och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Peer och back review — pedagogiska fördelar och implementering i Athena 2022-04-20 Vi samtalar om peer och back review. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns det och hur kan detta implementeras i Athena. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer 2022-04-19 Vi samtalar om möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer. Vilken typ av kunskap mäter man med olika slags frågetyper i Inspera? Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga nackdelar och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Kontinuerlig och formativ bedömning i Athena och/eller Inspera 2022-04-19 Vi samtalar om kontinuerlig och formativ bedömning. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns och hur kan det implementeras i Athena och/eller Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Stefan Karlsson. Foto: CeUL/af Seminarium för universitetslärare: Erfarenheter av hybridundervisning 2022-03-16 Seminarium om hybridformer i undervisning — möjligheter, utmaningar, teknik och annat smått och gott. Under seminariet diskuterar vi vad vi lärt oss om hybridformer hittills, och hur vi ser på framtida utveckling.
 • Nyhetsbrevet om utveckling av undervisning baserat på forskning 2022-03-08 Nypremiär! Nyhetsbrevet Aktuell högskolepedagogisk forskning utkommer med ny grafisk form och dessutom med ett temanummer om genus och jämställdhet i högre utbildning. Det är gjort med AHF-redaktionens fulla entusiasm och stora kunskap.
 • SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning 2022-02-08 Nytt högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.
 • Studenter vid dator. Foto: Mostphotos ”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination 2022-02-08 Institutioner och lärare som vill examinera studenter med universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera ska få hjälp att komma igång med verktyget men också att tänka nytt kring examinationsformer.
 • Kvinna läser en text. Foto: Pixabay Lär dig bedöma pedagogisk skicklighet 2022-01-22 Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Du får bland annat läsa och bedöma pedagogiska portföljer samt skriva pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Det finns gott om utrymme att diskutera bedömningsarbete med både mentorer och kurskollegor. OBS! Sista anmälningsdag 15 feb. Kursstart 20 sep
 • Foro: Clara Fagerlind Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar 2022-01-19 Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein Workshop: Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning 2021-10-25 Den pedagogiska modellen "Samverkans-Inlärning" hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.
 • Undervisning online Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera 2021-09-07 Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.
 • Foto: Krister Nilsson Ett år med undervisning online — vad tycker studenter och lärare nu? 2021-06-01 Nu är det dags för en uppföljning av förra årets enkätundersökning där studenter och lärare delade med sig av sina erfarenheter av övergången till undervisning online i samband med Coronautbrottet. Vad har hänt sedan dess och hur har det gått?
 • Två universitetslärare på plats i hybridlärosal. Foto: Stockholms universitet Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt.
 • Workshoppar om forskarhandledning Foto: Klara Bolander Laksov Utveckla dina handledningskompetenser — workshoppar för forskarhandledare 2021-02-05 En rad workshoppar på olika teman om just forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Här får du som är forskarhandledare stöd att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker.
 • Una Cunningham. Foto: Annika Forslund IKT-pedagogiskt team stöttar utvecklingen av digital undervisning 2021-02-03 Universitetets lärare och institutioner ska få hjälp att utveckla sin pedagogiska verksamhet med olika verktyg i informations- och kommunikationsteknik.
 • Annika Johansson, pedagogisk ambassadör 2021 Årets pedagogiska ambassadörer startar nya utvecklingsprojekt om undervisning 2021-01-27 Digitalt lärande, digitala examinationer och utveckling av ny form för handledning av examensarbeten är några ämnen som lyfts av årets pedagogiska ambassadörer i nystartade utvecklingsprojekt. Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som under ett år driver ett projekt vid sin institution för att utveckla undervisning.
 • Kuben om akademiskt lärarskap Lärarkonferensen uppmärksammade online-undervisning 2020-11-25 Akademiskt lärarskap var huvudtemat vid Lärarkonferensen 19—20 november. Men många programpunkter handlade även om erfarenheter av och tips kring online-undervisning.
 • Online: Högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning 2020-11-05 Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.
 • Virtuell konferens: Om samverkansinlärning för ökad genomströmning 2020-10-01 Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction).
 • Vårens online-undervisning ─ en utmaning med stor utvecklingspotential 2020-08-14 Centrum för universitetslärarutbildning presenterar nu de första resultaten från enkätstudien där studenter och lärare vid Stockholms universitet har besvarat frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. En fördjupad analys av enkätsvaren presenteras i en rapport senare i höst.
 • Satsningar på öppen nätbaserad utbildning kan också finansieras av rektors kvalitetsmedel 2020-06-16 Utlysningen av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har kompletterats med möjligheten att även finansiera öppen nätbaserad utbildning. Sista ansökningsdag är 26 juni.
 • Enkät undersöker vårens distansundervisning 2020-06-01 Hur upplever studenter och lärare vårens distansundervisning? Vi behöver använda erfarenheterna för att stå bättre rustade inför framtiden och ge en hållbar undervisning.
 • Meningsfull Aktuell högskolepedagogisk forskning med tema digital undervisning 2020-05-08 Vad forskar man om just nu inom högre utbildning? Vad funderar du på när det gäller din egen undervisning och dina studenters lärande, eller vad är du nyfiken på?
 • Workshop om Responsbaserade textseminarier Virtuell workshop: Skapa engagerande och produktiva textseminarier 2020-03-18 Vill du ha mer aktiva, meningsfulla och produktiva textseminarier? Lär dig använda modellen Responsbaserade textseminarier som skapar engagemang och stödjer lärandet hos både skribenten och andra medverkande.
 • Nätverksträff: Administratörer för god utbildningsmiljö om studentbemötande och rättigheter 2020-02-26 Studenter har rätt att påverka sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid universitetet? Vilka skyldigheter har institutionerna emot studenterna och vad är administratörens roll? Hur bemöter vi studenter på ett rättvist sätt och tillvaratar deras erfarenheter?
 • Pedagogiskt utvecklingsstöd till din institution 2020-02-16 Universitetets institutioner har möjlighet att boka konsulthjälp för pedagogisk utveckling. Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder stöd av en universitetspedagogisk utvecklare eller mediepedagog i form av till exempel individuella konsultationer med lärare, gruppkonsulationer eller en workshop med ett specifikt tema.
 • Årets pedagogiska ambassadörer: tio universitetslärare berättar om smarta utvecklingsprojekt 2019-11-24 Pedagogiska ambassadörer berättar om pedagogiska utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Nätverksträff Administratörer för god utbildningsmiljö: tema studentstöd 2019-11-15 Hur kan studenter få pedagogiskt stöd på olika sätt för att klara sina studier? Lär dig mer om de resurser som finns vid universitetet som studiestöd, pedagogiskt stöd kring akademiskt skrivande och studieteknik, samt universitetsbibliotekets lärandestöd i Athena, sökhandledning med mera. Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med gästföreläsare från universitetsbiblioteket, studenthälsan och Studie- och språkverkstan.
 • Klara Bolander Laksov är Sveriges första kvinnliga professor i högskolepedagogik 2019-11-14 Klara Bolander Laksov har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet. Målet med hennes forskning är att skapa bättre förutsättningar för högskolelärare att skapa en så god undervisningskvalitet som möjligt för studenter i högre utbildning.
 • Workshop: Gör din undervisning tillgänglig för en breddad studentgrupp 2019-10-24 Skapa en inkluderande och motiverande undervisning för studenter med olika förutsättningar och bakgrund. Med små förändringar av innehåll och form i dina kurser får du en variationsrik och tillgänglig undervisning som också ökar genomströmningen.
 • Workshop: En jämställd akademi — verklighet eller myt? 2019-10-16 Vi arbetar med aktiviteter och metoder som tar vi oss bakom barriär och mur av ”politisk korrekthet”. Tillsammans utmanar vi våra föreställningar och attityder kring frågor som vi i diskussion tar för givna. På så sätt ökar vi vår handlingsberedskap ifall konflikter uppstår.
 • Möt Årets lärare 2019 — om kreativitet i undervisningen 2019-10-03 Undervisning kan vara dötrist, tråkigt och alldeles alldeles underbart. Hur gör lärare för att hålla sitt engagemang och sitt intresse för att undervisa levande?
 • Workshop: Kursdesign för Athena 2019-09-19 Tillsammans med dina kollegor i ett lärarlag, lär er mer om kursdesign för universitetets lärplattform Athena. I workshopen arbetar ni med en kombination av ABC-metoden för utveckling av kursdesign och designmönster (en slags digitala resuser) skapade av en arbetsgrupp för pedagogiskt stöd speciellt för Athena.
 • Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-06-18 Fem universitetslärare har möjlighet delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med dina kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Du ingår också i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid universitet.
 • Seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitetet 2019-05-10 Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning. Seminariet vänder sig till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Fotografi på studieadministratör Administratörer vill stödja arbete med utveckling av utbildningsmiljöer 2019-03-14 Nu startar nytt nätverk för administratörer som vill vara med och bidra till utveckling av universitetets utbildningsmiljöer. Tillsammans med kollegor från olika institutioner skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inspiration för hur du som administratör kan stödja arbetet med att skapa goda utbildningsmiljöer.
 • Workshop: Hur väl lär de sig vad vi undervisar? En introduktion till klassrumsutvärdering 2018-10-12 Vad är klassrumsvärdering? Hur fungerar det och hur kan det hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande? Exempel på hur enkla flexibla sätt att bedöma studenters lärande kan hjälpa dem utveckla sitt eget lärande. Tips på riktlinjer för att lyckas med detta samt material och resurser för uppföljning.
 • Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • Vinnare utsedda i pedagogisk idétävling 2018-02-26 Pedagogisk idétävling för studenter vid Stockholms universitet är avgjord. Fyra goda idéer om hur studenter kan vara med och förbättra sin utbildning är utsedda. De vinnande förslagen resulterar nu i studentdrivna pedagogiska utvecklingsprojekt vid aktuella institutioner.
 • 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Kursen Pedagogisk meritportfölj görs om till ny öppen webbresurs 2017-10-25 Centrum för universitetslärarutbildning arbetar om kursen Pedagogisk meritportfölj till en ny webbresurs för universitetets lärare. Förhoppningen är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.
 • Max Scheja Maxad högskola – hur maximerar vi lärandet? Länk till Almedalsseminarium 2016-08-30 Max Scheja, professor i högskolepedagogik, deltog i ett seminarium i Almedalen den 6 juli arrangerat av SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) och SFS (Sveriges förenade studentkårer). Här finns en länk till webbsändningen av seminariet. Seminariet tar upp frågan om den obalans som finns idag mellan å ena sidan forskning och å andra sidan utbildning (undervisning). Hur kan vi utveckla förutsättningar för ett akademiskt lärarskap som gör det möjligt att kombinera forskning inom det egna ämnet med det systematiska utforskandet av ämnets pedagogiska potential?
 • Jeanna Wennerberg pedagogiska ambassadör 2015 Pedagogisk ambassadör hjälper lärare stötta studenter 2016-04-12 Med relativt enkla – och kostnadseffektiva – åtgärder kan man hjälpa många studenter att klara sina studier språkligt. Det säger Jeanna Wennerberg, en av Centrum för universitetslärarutbildnings pedagogiska ambassadörer under hösten 2015.
 • Foto på Klara Bolander Laksov Föreståndaren för nya CeUL: ”Ska bli oerhört spännande” 2014-10-15 Den 1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet. Klara Bolander Laksov är föreståndare för CeUL.
 • Nytt centrum för universitetslärarutbildning 2014-09-19 Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, kommer att erbjuda kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling.

Kontakt CeUL:s kansli

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Referens 306, CeUL
Postbox 50741
202 70 Malmö

Föreståndare
Klara Bolander Laksov
Tfn 08-1207 6302

Frågor om högskolepedagogiska kurser och övrig verksamhet

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind Tfn 08-16 3165

Annika Forslund Tfn 08-16 2278

Kontakt CeUL:s styrelse

Karin Christoffersson, sekreterare
E-post: karin.christoffersson@edu.su.se
Tfn: 08-16 4093

Clas Hättestrand, ordförande
E-post: clas.hattestrand@su.se
Tfn: 08-16 2260