IKT-pedagogiskt stöd

IKT-pedagogiskt stöd för universitetslärare

Studenter i ALC-sal. Foto: Stefan Karlsson

IKT-pedagogiska coachen hjälper SU:s lärare

Universitetslärare kan individuellt eller i grupp boka universitetets nya IKT-pedagogiska coachfunktion för att få hjälp med konsultation, planering och uppföljning av frågor relaterade till digitala aspekter av lärares arbete.

Behovsinventering kring IKT-pedagogik

Pedagogiska kontaktpersoner eller de individer som dessa hänvisade till kontaktades i tre olika grupper och intervjutider på 30 minuter per institution bokades in. Samtal genomfördes 11 november tom 18 december 2020 med representanter för 40 institutioner och enheter. Inför intervju meddelades intervjufrågorna till deltagarna. Påminnelser skickades 14 dec till 9 institutioner.

IKT-pedagogisk frågelåda. Foto: Pixabay

Fråga på! Vi svarar gärna på dina frågor om IKT i undervisningen. Det är också till oss du mejlar om du vill komma i kontakt med IKT-pedagogiska coachen.

E-post: IKTpedagogik@su.se

Vi som svarar på frågorna är IKT-pedagogiska teamet vid SU:

Una Cunningham, Institutionen för ämnesdidaktik
Andreas Jemstedt, Centrum för universitetslärarutbildning
Eva Edman Stålbrandt, Institutionen för pedagogik och didaktik
Jonas Collin, Institutionen för data- och systemvetenskap

Vad menas med IKT?

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och syftar till den kommunikation som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.

Direkt länk till CeUL-torget