Nätverk

Högskolepedagogisk fråga som väcker ditt engagemang?

Att vara med i ett högskolepedagogiskt nätverk är en möjlighet för dig som vill lära mer om en specifik fråga kring undervisning och lärande. Nätverken skapar möjlighet till dialog, dela erfarenheter och högskolepedagogisk forskning inom och mellan universitetets institutioner.

Fotografi på studieadministratör

Administratörer för god utbildningsmiljö

Nätverk för dig som är studie- och kursadministratör eller som har en liknande utbildningsnära administrativ roll vid Stockholms universitet. Nätverket är en plattform för samverkan och kompetensutveckling om hur du som administratör kan bidra till att skapa goda utbildningsmiljöer.

IKT-pedagogiskt nätverk för att stödja lärande

Nätverket riktar sig till dig som har en övergripande IKT-roll inom din institution eller motsvarande. Här utbyter vi erfarenheter och resurser samt samverkar för en hållbar utveckling av IKT-användning vid universitetet.

Nätverket för pedagogiska kontaktpersoner

Här är nätverket för dig som är pedagogisk kontaktperson vid din institution. Med nätverket vill vi ta del av och dela exempel på utmaningar och lösningar för att bygga gemensam kunskap som kan underlätta i och tydliggöra din roll som pedagogisk kontaktperson.

Kontakt

Vill du veta mer om våra olika högskolepedagogiska nätverk, välkommen att kontakta CeUL-kansliet:

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson: Tfn 08-16 4093

Clara Fagerlind: Tfn 08-16 3165