Högskolepedagogisk temadag

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Högskolepedagogisk temadag
Foto: Klara Bolander Laksov/SU

Högskolepedagogiska temadagar

Vi anordar ungefär en till två högskolepedagogiska temadagar per termin för universitetets lärare. Det är en dag då vi speciellt uppmärksammar ett ämne som är relevant för utveckling av undervisning i högre utbildning. Programmet kan då bestå av till exempel en eller flera föreläsningar och efterföljande workshop/-par. En temadag kan fungera som en bra diskussionöppnare för frågor inom lärarkollegiet eller något du tar med dig till din egen kompetensutveckling.

Läs mer om tidigare högskolepedagogiska temadagar

 

Kontakt högskolepedagogiska temadagar

Om du har några frågor om våra högskolepedagogiska temadagar är du välkommen att kontakta vår projektkoordinator.

Karin Christoffersson

Tfn: 08-16 4093

Nätverket för Samverkans-Inlärning

Du vill dela erfarenheter av och vara med bygga kunskap om Samverkans-Inlärning (SI). I nätverket för Samverkans-Inlärning träffar du kollegor vid Stockholms universitet som också vill börja eller redan arbetar med denna pedagogiska modell.

Välkommen!

AKTUELLA TEMADAGAR 2023

INSTÄLLD! 16 nov kl 13-15 i campus Albano: Samverkansinlärning

7 dec: Hållbart lärande med pedagogiska ambassadörer. Goda exempel på utvecklingsprojekt från 2023.