I hus 15 har vi en IT studio utrustad med totalt 23 stycken datorer.

Kod till dörr

För att komma in i IT studion på dagtid använder du en kod. Information om aktuell kod finns under meddelanden i Fastreg. IT-studion har öppet mellan kl. 08.00-18.00. Tänk på att koden inte fungerar efter 18:00 och på helger.

Bokade för undervisning

IT-studion är under vissa perioder upptagna av schemalagd undervisning under dagtid och kvällstid. Information om när detta sker hittar du i TimeEdit  eller på TV-apparaterna som finns i ljusgården i hus 3. 

Felanmälan

För felrapportering av datorer och printomat i SBS lokaler kontakta Helpdesk.

Ordningsregler i datorsalar

Logga ut från datorn när du är klar.  
Städa platsen kring datorn innan du lämnar den.
Papper skall slängas i behållare som är avsedda för returpapper. Annat skräp slängs i papperskorg.
Respektera bokning av salar. Gå inte in i bokade datorsalar även om det finns en ledig dator.
Datorerna får endast användas för arbetsuppgifter i anslutning till utbildningen.  

Regler för användning av datorer (20 Kb) .

Eikon – Thomson Reuters

Eikon från Thomson Reuters finns installerat på alla datorer i IT studion. Eikon en bred databas som täcker in ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder - börskurser, aktieindex, företagsinformation, BNP, investeringsanalyser, fundamentaldata m.m

Utskrifter

Skrivare finns tillgängligt i hus 3, ljusgården. För att kunna skriva ut behöver du behöver ett aktivt universitetskonto samt universitetskort för att använda systemet.

Mer information om utskrifter på universitetets webbplats.