Företagsekonomi I, 30 hp

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2020

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 16.45
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16.45
HP (högskoleprovet) Inga reserver efter urval 2
APS (akademiska poäng) 107
Totalt antogs ca 450

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2020

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) Alla behöriga antogs
B II (gymnasiebetyg med komplettering) Alla behöriga antogs
HP (högskoleprovet) Alla behöriga antogs
APS (akademiska poäng) Alla behöriga antogs
Totalt antogs ca 450

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2019

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) Alla behöriga antogs
B II (gymnasiebetyg med komplettering) Alla behöriga antogs
HP (högskoleprovet) Alla behöriga antogs
APS (akademiska poäng) Alla behöriga antogs
Totalt antogs ca 450

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2019

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) Alla behöriga antogs
B II (gymnasiebetyg med komplettering) Alla behöriga antogs
HP (högskoleprovet) Alla behöriga antogs
APS (akademiska poäng) Alla behöriga antogs
Totalt antogs ca 450


Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2018

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) Alla behöriga antogs
B II (gymnasiebetyg med komplettering) Alla behöriga antogs
HP (högskoleprovet) Alla behöriga antogs
APS (akademiska poäng) Alla behöriga antogs
Totalt antogs ca 450

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2018

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 15,74
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 16,26
HP (högskoleprovet) 0,9
APS (akademiska poäng) 98
Totalt antogs ca 350

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2017

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17,75
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.95
HP (högskoleprovet) 1.15
APS (akademiska poäng) 165
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2017

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.40
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.99
BIEX (gymnasieexamen) 18.59
BF (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.2
APS (akademiska poäng) 185
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2016

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.95
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.35
BIEX (gymnasieexamen) 17.86
BF (folkhögskolan) 4.0
HP (högskoleprovet) 1.1
APS (akademiska poäng) 162
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2016

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.30
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.13
BIEX (gymnasieexamen) 18.70
BF (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.25
APS (akademiska poäng) 225
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.20
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.96
BIEX (gymnasieexamen) 18.33
BF (folkhögskolan) 4.0
HP (högskoleprovet) 1.15
APS (akademiska poäng) 165
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2015

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.00
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.00
BIEX (gymnasieexamen) 16.88
BF (folkhögskolan) 4.0
HP (högskoleprovet) 1.05
APS (akademiska poäng) 158
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2014

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.40
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.42
BIEX (gymnasieexamen) 17.29
BF (folkhögskolan) 3.0
HP (högskoleprovet) 1.0
APS (akademiska poäng) 156
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2014

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.40
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.12
BIEX (gymnasieexamen)  
BF (folkhögskolan) 3.0
HP (högskoleprovet) 0.95
APS (akademiska poäng) 130
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2013

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 17.80
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.50
BIEX (gymnasieexamen)  
BF (folkhögskolan) 4.0
HP (högskoleprovet) 1.10
APS (akademiska poäng) 186
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2013

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.40
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.40
BIEX (gymnasieexamen)  
BF (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.10
APS (akademiska poäng) 197
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2012

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.34
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.92
BIEX (gymnasieexamen)  
BF (folkhögskolan) 4.00
HP (högskoleprovet) 1.00
APS (akademiska poäng) 210
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2012

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.40
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.65
BIII(utländska gymnasiebetyg) 500
B IV (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.50
APS (akademiska poäng) 225
Totalt antogs  

 

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2011

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 20.30
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 21.10
BIII (utländska gymnasiebetyg) -
B IV (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.50
APS (akademiska poäng) 225
Totalt antogs  

 

Meritpoäng för sist antagna inför vårterminen 2011

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.9
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.5
BIII (utländska gymnasiebetyg) 457
BF (folkhögskolan) -
HP (högskoleprovet) 1.30
APS (akademiska poäng) 225
Totalt antogs