Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.

Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2020

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,79 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,60 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
HP (högskoleprovet) 1,25 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2020

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 17,97 (reserv 14)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,36 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
HP (högskoleprovet) 1,1 (reserv nr 6)
Totalt antogs ca 200


Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2019

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,27 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,45 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
HP (högskoleprovet) 1,2 (reserv nr 6)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2019

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 17,86 (reserv nr 5)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,15 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
HP (högskoleprovet)  1,15 (inga reserver antogs efter andra urvalet)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2018

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,03 (reserv nr 26 )
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,08 (reserv nr 5)
HP (högskoleprovet)  1,25 (reserv nr 11)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2018

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 17,90 (reserv nr 18 )
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,80 (reserv nr 10)
HP (högskoleprovet)  1,20 (reserv nr 14)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2017

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,27 (reserv nr 20 )
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,80 (reserv nr 10)
HP (högskoleprovet)  1,35 (reserv nr 11)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2017

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 18,54 (reserv nr 11 )
BIEX (gymnasieexamen) 18,53 (reserv nr 17)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,00 (reserv nr 9)
B F (folkhögskolan) 4,0 (reserv nr 1)
HP (högskoleprovet) 1.25  (reserv nr 17)
Totalt antogs ca 200


Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2016

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,40  (reserv nr 55 )
BIEX (gymnasieexamen) 19,32 (reserv nr 44)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,77 (reserv nr 11)
B F (folkhögskolan) (inga reserver antogs)
HP (högskoleprovet)  1.35  (reserv nr 28)
Totalt antogs  ca 225


Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2016

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 18.85  (reserv nr 27)
BIEX (gymnasieexamen) 18.72 (reserv nr 14)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.94 (reserv nr 4)
B F (folkhögskolan) (inga reserver antogs)
HP (högskoleprovet)  1.30  (reserv nr 15)
Totalt antogs  ca 200

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2015

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19.45  (reserv nr 15)
BIEX (gymnasieexamen) 19.38 (reserv nr 3)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.25 (reserv nr 10)
B F (folkhögskolan) 4.00 (reserv nr 1)
HP (högskoleprovet)  1.35  (reserv nr 19)
Totalt antogs  ca 250

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2015

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  18.11 (reserv nr 59)
BIEX (gymnasieexamen) 17.81 (reserv nr 14)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.40 (reserv nr 13)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.15    (reserv nr 56)
Totalt antogs  ca 300

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2014

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.25 (reserv nr 25)
BIEX (gymnasieexamen) 19.06 (reserv nr 7)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.30 (reserv nr 3)
B F (folkhögskolan) 4.00    (reserv nr 3)
HP (högskoleprovet)  1.30    (reserv nr 21)
Totalt antogs  ca 300

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2014

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  17.98 (reserv nr 81)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.75 (reserv nr 37)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.15    (reserv nr 38)
Totalt antogs  ca 300

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2013

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.81  (reserv nr 16)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.85  (reserv nr 4)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.30    (reserv nr 14)
Totalt antogs  ca 300

 

  

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2013. Inga reserver antogs.

 

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  18.83
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.20
B F (folkhögskolan) 4.00
HP (högskoleprovet)  1.20
Totalt antogs  ca 280

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2012

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.20
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.30
B F (folkhögskolan) 4.00
HP (högskoleprovet)  1.20
Totalt antogs  ca 300