CeUL är en nätverksorganisation som består av medarbetare från flera av institutionerna vid Stockholms universitet.

Pedagogiska utvecklare

Vi har fjorton pedagogiska utvecklare som arbetar en större del av sin tid vid CeUL och en mindre del av sin tid vid den institution där de är anställda. De är kursledare för våra kurser, ger workshopar, genomför konsultationer samt medverkar i universitetsövergripande kommittéer och grupper på del av sin tid.

Pedagogiska ambassadörer

Efter beviljad projektansökan arbetar pedagogiska ambassadörer vid 10 institutioner under en begränsad tid (vanligen ett år) med pedagogiska utvecklingsprojekt i samarbete med CeUL:s pedagogiska utvecklare.

Lokalt

Studentkåren

Stockholms universitets studentkår är en viktig samtalspartner för CeUL, det är trots allt för studenternas lärande som verksamheten bedrivs. Studentkåren är bland annat representerad i CeUL:s styrelse och finns med i arbetsgruppen för universitetets pedagogiska pris Årets lärare.

Stockholms universitets studentkår

Nationellt

CeUL samarbetar med andra enheter för pedagogisk utveckling genom följande nationella organisationer:

Dessutom ingår CeUL:s medarbetare regelbundet i flera nationella kommitteer och grupper som expertis för t ex Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

SUUN är ett etablerat nätverk för lärosäten som samverkar ur Universitetslärare 2012 nr 18

Internationellt

Samarbete internationellt sker främst genom The International Consortium for Educational Development men även med det nordiska-baltiska nätverket Nordic-Baltic Network in Higher Educational .

The International Consortium for Educational Development (ICED)

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development