Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet. Till dig som är studie- och kursadministratör eller som har en liknande utbildningsnära administrativ roll i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi ägnar oss åt fortbildning och fördjupning i olika frågor och teman, med plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Träffar hösten 2023

 

Artificiell intelligens förändrar vårt sätt att leva och arbeta

Tid: 6 oktober kl 13-15
Plats: Lärosal 11, hus 2 Campus Albano

Höstens första nätverksträff gästas av CeULs IKT-pedagogiska coach, Andreas Jemstedt som ger oss en presentation av AI:s tänkbara inverkan på utbildningen vid universitetet, studenter, och på oss som arbetar här, både med undervisning och administration. Andreas kommer att prata om både fördelar och risker som är förknippade med  användning av AI verktyg. Vi hoppas kunna ge dig en bild av vad det är, hur det fungerar samt även möjlighet att ta dela av olika tjänster för text- och bildgenerering i praktiken samt tillsammans fundera över vad det har för inverkan på och öppnar för möjligheter i vårt arbete.

Anmäl dig till träffen här

 

Adventsträff med öppet tema

Tid: 5 december kl 15-16.30
Plats: Flexsalen, 458 Stockholms universitetsbibliotek

Terminens andra administratörsträff har än så länge öppet tema, vi viker den till erfarenhetsutbyte kring teman som de flesta av oss berörs av i det dagliga studieadministrativa arbetet som studentbemötande, frågor om examination, digitala undervisnings- och studiemiljöer, lokaler för undervisning mm. Kom gärna med förslag på  teman som ligger dig varmt om hjärtat och som du vill diskutera med kollegor när du anmäler dig.

Anmäl dig här till träffen den 5 december

 

Fikaträffar med Administratörsnätverket

Fikadags

Nätverket startade under våren 2023 ambulerande träffar med utrymme för umgänge och samtal. En chans att träffas och utbyta erfarenheter, se mer av varandras arbetsmiljö och hur andra delar av universitetet fungerar. Vi sågs under våren på Juridicum och på Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Det bjöds på kaffe och nya idéer.

Vi hoppas kunna fortsätta även under hösten. Är du intresserad av att stå värd för en fikaträff och bjuda in till din institution? Hör av dig till oss på CeUL

 

Om nätverket

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Med nätverket vill vi

 • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
 • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
 • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
 • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Exempel på frågor vi lyfter

 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik); digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte i undervisningen, exempelvis Athena och kursvärderingsverktyg.
 • Planera undervisning för lärande (undervisningsmiljöer, schemaläggning, grupper, seminarieformer, lokaler för lärande med mera).
 • Studentbemötande/att hantera utmanande situationer.
 • Studenter med särskilda behov.
 • Konstruktiv länkning (”Constructive alignment”).
 • Kompetensutveckling för administratörer, ”administratörens roll”.
 • Generell kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se

Tips och aktiviteter

Här listar vi tips och intressanta aktiviteter som du i nätverket kan tycka bidrar till din kompetensutveckling.

Tidigare nätverksträffar