Bild: Pixabay

Nätverket riktar sig till dig som har med en övergripande IKT-roll inom din institution eller motsvarande. Här utbyter vi erfarenheter och resurser samt samverkar för en hållbar utveckling av IKT-användning vid universitetet.

IKT betyder Informations- och Kommunikations-Teknologi. Inom utbildning syftar termen främst på användandet av digitala resurser för att stödja lärandet, som lärplattformar, webbmöten, videoinspelningar etc.

Den centrala frågan för nätverket är hur Stockholms universitet som organisation kan stötta lärare i deras användning av IKT och produktion av digitala lärresurser.

Nätverket vänder sig till dig som har en övergripande roll inom IKT

 • Har en roll inom IKT-frågor eller IKT-utveckling vid din institution
 • Vill ta tag i den övergripande IKT-frågan vid institutionen
 • Driver ett institutionsövergripande IKT-utvecklingsprojekt
 • Arbetar med resurser som stödjer lärare i deras användning av IKT och produktion av digitala lärresurser

Exempel på frågor vi lyfter

 • Vilken digital kompetens behöver lärare vid våra institutioner?
 • Hur kan IKT-utvecklingen se ut lokalt och vid hela universitetet?
 • Vanliga pedagogiska problem som IKT kan lösa eller skapa?
 • Hur stödjer vi lärare i deras kursutveckling?
 • Vilka resurser behövs på institutions- och central universitetsnivå för att stödja IKT-utvecklingen?
 • Hur kan vi skapa synergieffekter i ett IKT-nätverk?
 • Vanliga tekniker som lärarna efterfrågar som till exempel lärplattformar, videoproduktion, mentometer med mera.
 • Hur kan vi använda den teknik som finns upphandlad vid universitetet?
 • Inventering av befintliga IKT-resurser vid universitetet

Om våra träffar

Träffarna anordnas som teman och/eller studiebesök och avslutas med gemensam lunch till självkostnadspris.

Om nätverket

Det IKT-pedaogiska nätverket bildades våren 2018 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning. I nätverket finns idag deltagare ifrån Centrum för universitetslärarutbildning, IT-avdelningen/Helpdesk, IT-samordningsgruppen, Studentkåren, Medieproduktion, Studentavdelningen, Universitetsbiblioteket, Sektionen för uppdragssamordning, Språkstudion, och olika institutioner som Institutionen för pedagogik och didaktik, Matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik, Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för naturgeografi, Romanska och klassisk institutionen, Juridiska institutionen.

Kom med i nätverket

Kontakta Jonas Collin, jonas.collin@dsv.su.se, för mer information. Skriv några rader om din övergripande IKT-roll i organisationen samt dina förväntningar på ett deltagande.