Pedagogisk kontaktperson

Varje institution vid Stockholms universitet utser en pedagogisk kontaktperson med syfte att fungera som kontakt/länk mellan Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och institutionen.

Som pedagogisk kontaktperson arbetar du aktivt med att bidra till att stimulera den pedagogiska miljön vid din institution genom att:

  • Vidarebefordra information (mejl) från CeUL om till exempel råd, workshoppar och kurser som det finns platser på till kollegor.
  • Delta i nätverksträffar för pedagogiska kontaktpersoner med CeUL, två till tre gånger per termin, för inspiration, informationsutbyte och nätverkande. (Svara i Outlook-inbjudningarna till möten om du kommer eller inte.)
  • Verka för att pedagogiska frågor tas upp i olika sammanhang vid institutionen, till exempel i nyhetsbrev, vid lärarmöten och personaldagar.
  • Eventuellt hålla i (eller se till att någon håller i) informella eller formella pedagogiska seminarier, lunch- eller fikaträffar.
  • Fånga upp utmaningar, problem och områden som institutionen behöver belysa och kontakta CeUL för diskussion om hur de kan lösas.
  • Diskutera med prefekt om CeUL kan kunna bistå med information/inspiration på särskilt tema vid personaldagar.
  • Diskutera om någon av CeUL:s workshoppar med fördel skulle kunna hållas i institutionens lokaler, och därmed inspirera till högre antal deltagare från just din institution.

Nätverksträffar för kontaktpersoner

Varje termin anordnar CeUL två träffar för pedagogiska kontaktpersoner, inbjudan till dessa träffas skickas via Outlook.

Träffar våren 2022:
Den 9 februari kl 15.00-16.15
Den 29 april kl 15.00-16.15

 

Vem är pedagogisk kontaktperson vid din institution?