Sektionen för marknadsföring strävar efter att leda skapandet, omtolkandet och spridandet av avancerad marknadsföringskunskap genom ett holistiskt perspektiv där producenter, konsumenter och det omgivande samhället tas i beaktande.

Sektionen tar fasta på att vi är lokaliserade i Stockholm, med den närhet till organisationer och företag som det innebär, samtidigt som vi också ser till att placera oss i en global kontext. Som en följd av detta ser vi till att samarbeta flitigt, såväl med andra discipliner som med forskare i andra länder, och strävar efter att skapa en stimulerande global miljö där vi kan ägna oss åt utbildning och forskning av högsta kvalitet inom området marknadsföring såväl som inom delområdet reklam och PR.

Forskning vid sektionen för marknadsföring

Forskningsaktiviteterna vid sektionen är idag inriktad på fyra huvudområden:

Strategisk marknadsföring
Konsumentmarknadsföring
Företags- och marknadskommunikation
Reklam och PR

Vid sektionen finns också ett antal forskningsprogram:

Stockholm Programme of Place Branding (STOPP)
Centre for Consumer Culture Theory (3CT)
High Technology and Service Marketing (HITS)