Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Maria Herlitz, Anna Wedelin, Ingela Pettersson
Brottsförebyggande rådet Björn Borschos

Centrala Studiestödsnämnden

Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Maria Oygun, Lovisa Strömberg

Ekonomistyrningsverket

Jolanta Feliga, Martin Sparr
Fortifikationsverket Jonas Backman, Kajsa Fernqvist, Jacob Henriksson, Kenneth Sjöstrand

Försäkringskassan

Susanne Engström, Inger Rothschild Lundin
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Lena Leed
Lantmäteriet

Peter Björebo, Lisa Mårtensson, Eva Wessling

Pensionsmyndigheten Stina Aanonsen
Polismyndigheten Erik Axelsson, Kajsa Bergdahl, Ulrika Larsson, Cathrine Wesström

Regeringskansliet
 

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Susanna Hammarberg, Magnus Hedenskog, Anna Maria Mandorff, Ewa Weijne
Sida Elin Adelmar, Sara Haglund, Christina Sandberg
Sjöfartsverket Christin Ottervald

Skatteverket

Fredrik Rosengren, Cecilia Wastesson Lindqvist, Merja Tuomivaara Westermark, Ulrika Bergstedt

Skolverket

Malin Malm Bengtsson, Anders Lindquist

Spelinspektionen Katarina Andersson, Maria Edenholm Oscarson, Susanne Tham
Statens intitutionsstyrelse

Hanna Johansson, Ulrika Persson, Fredrik Lund

Svenska institutet

Sofia Bard, Maria Helmeborn, Johanna Jeppsson, Sofia Petersson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson

Åklagarmyndigheten

Ulf Ållebrand