Programmets upplägg, detta är ett nytt upplägg med start HT-17

Programmet omfattar 180 högskolepoäng under 3 års heltidsstudier och har fem ämnesfördjupningar; finansiering, revision, ekonomistyrning, marknadsföring och management. Den första och tredje terminen består av kurser i redovisning, marknadsföring, organisation/management och finansiering med genomgående temata som hållbarhet och etik. Den andra terminen består av mikroekonomi och statistik, de som vill välja ämnesfördjupning revision läser juridik och statistik. Inför fjärde terminen väljer du någon av programmets fem ämnesfördjupningar. Termin 4 består av kurser som kompletterar och stödjer den valda fördjupningen. Termin 5 består av kurser inom ämnesfördjupningen eller utlandsstudier. Den avslutade terminen består av examensarbete och kurser som stödjer examensarbetet.

Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde för de som valt fördjupning revision. Övriga fördjupningar leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Karriär efter avslutad examen 

Företagsekonomer återfinns i många olika branscher och har arbetsuppgifter av skilda slag. Vanliga arbetsplatser är konsultfirmor, industri-, handels- och tjänsteföretag, banker och andra finansiella institutioner, revisionsbyråer, reklambyråer, intresseorganisationer, statliga och kommunala förvaltningar. Vanliga arbetsområden är redovisning, revision, controller, finansiering, kapitalplacering, marknadsföring, försäljning, inköp, personalutveckling, rekrytering. Många företagsledare och chefer är företagsekonomer.