Programmets innehåll

Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt placerar marknadskommunikation i kulturella, konstnärliga och kommersiella sammanhang. Programmet rymmer utbildning inom såväl ekonomi, organisation och juridik som visuell kommunikation, grafisk design och typografi. Stor vikt läggs vid förmågan till kritisk analys, kreativ problemlösning och praktisk tillämpning av teoretisk kunskap. Programmet innehåller en C-uppsats såväl som ett avslutande projektarbete. Under en termin kan du välja att läsa valfria kurser eller åka på internationellt utbyte.  

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI), är en modernisering och vidareutveckling av den utbildning som tidigare hette Grafiska Institutet (GI). Tillämpande delar är fortsatt en viktig del i utbildningen, men stor tonvikt ligger också på att tillhandahålla en vetenskaplig grund för de tillämpande inslagen.

Programstruktur

Termin 1: Studier i reklam och PR
Termin 2: Visuella studier (ges av Institutionen för kultur och estetik)
Termin 3: Tillämpad visuell kommunikation
Termin 4: Idér och kulturer (exempelsvis Reklamstrategi och Kreativa processer)
Termin 5: Valbara kurser
Termin 6: Kandidatkurs i reklam och PR (Metod, Uppsats och Slutprojekt)

Karriär efter avslutad examen

Programmets breda grepp om såväl teori som tillämpning förbereder dig att arbeta på ledande befattningar inom kommunikationsbranschen. På byråer med fokus på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. Alternativt på företag och organisationers marknads-/informationsavdelning. Din roll kan till exempel vara projektledare, informationsansvarig, designer, strateg eller planner. Programmet förbereder också dig som vill studera vidare på en masterutbildning i Sverige eller utomlands.