Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde

De 90 hp i företagsekonomi måste vara våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser.

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp
* 90 hp företagsekonomi, specifika kurser: Företagsekonomi I, II och III hos oss enligt examensbeskrivningen
* 90 hp valfria akademiska kurser.
Engelsk översättning: Bachelor of Science. Main Field of Study: Business Administration

Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp
* 90 hp i företagsekonomi specifika kurser: Företagsekonomi I, II och III hos oss enligt examensbeskrivningen
* 30 hp nationalekonomi
* 60 hp valfria akademiska kurser.
Engelsk översättning: Bachelor of Science in Business and Economics. Main Field of Study: Business Administration

Har du redan läst Företagsekonomi på något annat lärosäte?

Du som har läst Företagsekonomi vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands och vill fortsätta läsa Företagsekonomi på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 med målet att ta ut en kandidatexamen i företagsekonomi:

Om du vill läsa program hos oss:

Det går endast att bli antagen genom att söka till program hos oss från början. Först när du är antagen gör vi en bedömning om vilka kurser du har läst som motsvarar kurser i företagsekonomi inom programmet och du placeras på rätt nivå/termin i mån av plats. Det finns oftast inte plats på termin 2 i Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp, blir du antagen till programmet får du vänta en termin innan du kan påbörja termin 2.

Om du vill läsa fristående kurser hos oss:

Vi kan inte ge förhandsbesked om tidigare lästa kurser kan tillgodoräknas mot vår Företagsekonomi I, II och III. Du kan jämföra de kurser du har läst med våra kurser för att få en uppfattning om överensstämmelse av innehåll och lärandemål. Se kursplaner för respektive kurs:

Företagsekonomi I: 

Organisation I, 7,5 hp, Redovisning I, 7, 5 hp, Marknadsföring I, 7,5 hp, Finansiering I, 7,5 hp

Företagsekonomi II:

Redovisning II, 7,5 hp (tidigare Ekonomistyrning II), Marknadsföring II,7,5 hp, Finansiering II, 7,5 hp, Organisation II, 7,5 hp

Företagsekonomi III:

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen och Research methods in Business Administration 7,5 hp eller Empirical Finance 7,5 hp samt en av:
Operations Management 7,5 hp/Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp/Fundamentals of Strategic Management, 7,5 hp/International Marketing 7,5 hp/Koncernredovisning och revision 7,5 hp

De kurser du har läst måste överensstämma med våra kurser till såväl innehåll, lärandemål som omfattning (antal poäng) för att du ska kunna tillgodoräkna tidigare studier och kunna ta ut en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Du måste vara student vid Stockholms universitet för att kunna ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier i företagsekonomi.

Behörighetskravet till Företagsekonomi II är 15 hp från Företagsekonomi I, eller motsvarande. Det innebär att du kan bli antagen till Företagsekonomi II utan att ha läst alla fyra obligatoriska kurser inom Företagsekonomi I vilka krävs för att ta ut kandidatexamen i Företagsekonomi vid Stockholms universitet. Om du saknar någon kurs som ingår i Företagsekonomi I vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du söker till Företagsekonomi I, blir du antagen får du ansöka om tillgodoräkning av tidigare lästa kurser. Den eller de kurser inom Företagsekonomi I som du inte har läst kan du då läsa hos oss.

Exempel: Kajsa har läst marknadsföring, 7.5 hp och redovisning, 7.5 hp vid Ankeborgs universitet. Hon vill ha en kandidatexamen i Företagsekonomi vid Stockholms universitet. Kajsa bör då söka till Företagsekonomi I och ansöka om tillgodoräkning av marknadsföring, 7.5 hp och redovisning, 7.5 hp som hon läst vid Ankeborgs universitet och sedan läsa finansiering 7,5 hp och organisation 7,5 hp vid Stockholms universitet. Detta resonemang gäller även om du vill söka direkt till Företagsekonomi III. Behörighetskravet till Företagsekonomi III är 120 hp varav minst 45 hp från Företagsekonomi I och II, eller motsvarande. För inriktning finansiering ska du även ha 15 hp finansiering inom Företagsekonomi I och II och 15 statistik.

Kandidatexamen med Reklam och PR som huvudämne

Nya examensregler för dig som börjar läsa Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har läst reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016) Endast avslutade kurser kan tas med i examen.

Filosofie kandidatexamen, 180 hp

* 90 hp i Reklam och PR, specifika kurser: Reklam och PR I, II, III hos oss enligt Examensbeskrivning (259 Kb)

* 90 hp valfria akademiska kurser.

Engelsk översättning: Degree of Bachelor of Science. Main Field of Study: Advertising and PR

Har du redan läst Reklam och PR på något annat lärosäte?

Du som har läst Reklam och PR vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands och vill fortsätta läsa Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 med målet att ta ut en kandidatexamen i Reklam och PR:

Om du vill läsa program hos oss:

Det går endast att bli antagen genom att söka till program hos oss från början. Först när du är antagen gör vi en bedömning om vilka kurser du har läst som motsvarar kurser i Reklam och PR inom programmet och du placeras på rätt nivå/termin i mån av plats.

Om du vill läsa fristående kurser hos oss:

Vi kan inte ge förhandsbesked om tidigare lästa kurser kan tillgodoräknas mot vår Reklam och PR I, II och III. Du kan jämföra de kurser du har läst med våra kurser för att få en uppfattning om överensstämmelse av innehåll och lärandemål. Se kursplaner för respektive kurs:

Reklam och PR I:

Reklam och PR: grundläggande management, 7,5 hp, Reklam och PR: grundläggande redovisning, 7, 5 hp, Reklam och PR: grundläggande marknadsföring, Organisations och marknadskommunikation, 7,5 hp

Reklam och PR II:

Reklamstrategi, 7,5 hp, Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring, 7,5 hp, Marknadsjuridiska perspektiv, 7,5 hp, Reklam och PR: fortsättningskurs i management, 7,5 hp

Reklam och PR III:

Marknadskommunikation och medier, 7,5 hp, Forskningsmetoder i reklam och PR, 7,5 hp, Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen, 15 hp

De kurser du har läst måste överensstämma med våra kurser till såväl innehåll, lärandemål som omfattning (antal poäng) för att du ska kunna tillgodoräkna tidigare studier och kunna ta ut en kandidatexamen i reklam och PR från Stockholms universitet. Du måste vara student vid Stockholms universitet för att kunna ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier i reklam och PR.

Behörighetskravet till Reklam och PR II är 15 hp från Reklam och PR I, eller motsvarande. Det innebär att du kan bli antagen till Reklam och PR II utan att ha läst alla fyra obligatoriska kurser inom Reklam och PR I vilka krävs för att ta ut kandidatexamen i Reklam och PR vid Stockholms universitet. Om du saknar någon kurs som ingår i Reklam och PR I vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du söker till Reklam och PR I, blir du antagen får du ansöka om tillgodoräkning av tidigare lästa kurser. Den eller de kurser inom Reklam och PR I som du inte har läst kan du då läsa hos oss.

Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen. De nya examensreglerna som träder i kraft höstterminen 2016 innebär att en kandidatexamen i Reklam och PR från Stockholms universitet innehåller specifika kurser i huvudområdet Reklam och PR.