Tjänsten "Sök uppsatskamrat" är till för dig som söker medförfattare till din kandidat-, magister- eller civilekonomuppsats. Hittar du ingen att samarbeta med kan du lägga in en egen annons.

För att lägga in en annons klickar du på "Lägg till/Ändra". Annonsen ligger kvar i 90 dagar fr.o.m publiceringsdatum, därefter avpubliceras den.

Om du har funnit en medskribent tidigare tar du själv bort din annons genom att klicka på "Delete". Om du vill att din annons ligger kvar längre än 90 dagar klicka på "Lägg till/Ändra" och välj "Uppdatera". Då uppdateras publiceringsdatum.

Ni som söker uppsatspartner för att skriva er uppsats inom huvudområdet Reklam och PR väljer "Annan inriktning" i rullistan under Inriktning