När terminen närmar sig sitt slut är det dags att lämna in uppsatsen för bedömning via Fastreg.

Uppsatser som inte lämnas in under den angivna perioden hänvisas till det andra examinationstillfället.
Deadline för detta finns i både studieanvisningen och på respektive kurshemsida.
Notera att uppsatser som examineras vid ett extra examinationstillfälle som regel inte åtsätts betygen A och B.

Registreringen av uppsatsen i Fastreg är obligatorisk och oberoende av handledares önskemål om inlämning. Kontrollera dock gärna med din uppsatshandledare om denne exempelvis önskar ett pappersexemplar av uppsatsen.

Lite praktiska tips inför inlämningen

(utförliga anvisningar finns på uppsatsens kurshemsida meny examination):

Uppsatsen ska lämnas in i pdf-format, här hittar du gratis programvara och vidare instruktioner.
Döp din uppsatsfil till titel_på_din_uppsats_kandidat_terminXX.pdf
(t.ex. konsumenters_upplevelse_av_butiksmiljon_kandidat_VT15.pdf)
OBS! Använd endast tecken ur det engelska alfabetet (ej å, ä, ö) samt siffror och understreck.
Observera att det är samma uppsatsfil som kommer att arkiveras samt eventuellt publiceras i vårt digitala uppsatsarkiv (gäller uppsatser som tilldelats betyg A eller B och vars författare godkänt sådan publicering).
Vi kan endast undantagsvis byta ut uppsatsfiler.
Uppsatsen registreras endast en (1) gång, även om den är skriven av flera författare. Ha eventuella medförfattares personnummer till hands när du lämnar in via Fastreg.

Gör så här:

Logga in i Fastreg
Välj flik ”UPPSATS”
Programmet kommer nu att guida dig genom hela inlämningsprocessen

Under funktion UPPSATS kan du (samt även eventuella medförfattare) se uppsatsfilen som registrerades samt följa status på examinationsprocessen.

Det kommer även att framgå:

  • vilken bedömare du/ni har tilldelats för uppsatsarbetet (syns ca en vecka efter sista inlämningsdatum)
  • om du/ni eventuellt får en justerings- eller kompletteringsanvisning samt möjlighet att ladda upp en ny och justerad uppsatsfil
  • betyget som uppsatsen tilldelats

Betyget kommer sedan att rapporteras i Fastreg och Ladok/mitt.su

Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till koordinatorn för din ämnesinriktning. Kontaktuppgifter hittar du på denna sida i den orangea boxen högst upp till höger.

När uppsatsen är examinerad och betygsatt (dvs betyget finns i Ladok) kan du även välja att publicera ditt arbete i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet);
DIVA instruktioner (111 Kb)